26. mars 2019
  |  Logg inn
Invitasjon til 3-årsgudstjeneste.
3-åringene inviteres spesielt til en gudstjeneste 14. juni 2015 i Skoklefall kirke.
Dette blir en spennende gudstjeneste for hele familien.
Mer info kommer.