24. juli 2017
  |  Logg inn
Hør babysangen...

Våren 2013 ble det gjort et lydopptak under en babysangkurssamling. Du kan høre dette ved å trykke på bildet under.

 

Facebookgruppen
Kontaktinfo

For mer info:

Jarl Eidjord

trosopplaering@nesodden.kirken.no

 

Babysangkurs våren 2017

GJØFJELL mandager fra 20. mars kl 10.30
- SKOKLEFALL onsdager fra 22. mars kl 10.30 og 12.00

Malin A. Højfeldt leder kursene 


Velkommen til babysang i Gjøfjell og Skoklefall kirker!

Kurspris kr 200 betales til konto 1645.01.43387

For påmelding send en mail til  trosopplæringsleder Jarl Eidjord  trosopplaering@nesodden.kirken.no

Påmelding til babysang
Hva er babysang?

I babysangen legger vi til rette for samspillet mellom foreldre og barn. Vi synger barnesanger, rim og regler, danser og hygger oss sammen. Vi tror at hvert barn er skapt og elsket av Gud. Noen av sangene vil ha et spesifikt kristent innhold som ”Min båt er så liten”, ”Vær meg nær o Gud” og ”Kjære Gud jeg har det godt”, mens de fleste er allmenne som ”Hompetitten”, ”Fem små apekatter” og ”Bæ bæ lille lam”. Alle får plass ved påmelding innen kursstart, og kurset er åpent for alle som måtte ønske å delta, uansett trosretning.

I etterkant av hver samling spiser vi lunsj sammen. Deltakerne tar selv med nistemat. Her samles vi  over en kopp kaffe og hyggelig fellesskap med hverandre.