26. mars 2019
  |  Logg inn
Gratis cd til alle døpte 0-åringer
Vi deler ut gratis Cd til alle barn som døpes. Cden har mange fine sanger som også brukes på babysang. Noen av sangene kjenner kanskje foreldrene igjen fra sin barndom: "Bake kake søte", "Hvem har skapt alle blomstene?", "Kjøre Gud jeg har det godt" og "Ro, ro til fiskeskjær", mans andre sanger er av nyere dato, men likevel svært fengende. 

Cden får dåpsbarnet/foreldrene på dåpssamlingene som holdes i forkant av dåpen.