25. mars 2017
  |  Logg inn
GjøK'en - barnekoret på Gjøfjell


GjøK'en *) - barnekoret på Gjøfjell 

Høsten 2016 - oppstart er utsatt

Kontakt Nils Ivar Bovim 

Gjøken er et kor for barn fra 4 år og oppover. Vi legger også vekt på å bidra med bibelfortellinger og aktiviteter som kan
stimulere til tro, samt å inkludere foreldre.

Vi øver i Gjøfjell menighetshus annenhver onsdag med felles middag fra kl. 16.30, øving fra k.17.00, samlingsstund ca. Kl.17.30.
Samlingen avsluttes med litt felles eller fri lek for barna i menighetshuset etterpå med bruk av lekekroken for barna, bord med tegning/modelleire/etc.
samtidig som det er kaffe/te for de voksne. Ferdig ca. kl. 18.00.

Julaften sang vi på gudstjenesten i Gjøfjell kirke kl.14.30. 

 
*) Gjøken eller GJØK’en er en forkortelse for GJØfjell Koret