24. juli 2017
  |  Logg inn
GjøK'en - barnekoret på Gjøfjell

Koret starter opp igjen!!!!

Første øvelse blir onsdag 26. april 2017 i menighetshuset på Gjøfjell.

Mat fra kl 16:30 (alle må betale litt hver for dette) ,

og vi synger fra ca. kl 17.

Vi avslutter med en liten samling med fortelling, og etterpå blir det fri lek med div. hobbyaktiviteter.

Ryddetid kl 18:15 og slutt 18:30.

Dette er for barn fra 4 år og oppover, men småsøsken og yngre barn er selvfølgelig også velkomne til å være med.

Dette skal først og fremst være gøy for barna, og jeg håper vi får et flott barnekor-tilbud på Fagerstrand.

 

 

 
*) Gjøken eller GJØK’en er en forkortelse for GJØfjell Koret