26. mars 2019
  |  Logg inn
Givertjeneste til lønn til barne- og ungdomsarbeiderstillingen
Fellesrådet dekker fra 2015 lønn til barne- og ungdomsarbeiderstillingen. De tre menighetene har fortsatt behov for gaver til drift av menighetenes tilbud - og drift av menighetshusene.Endring i givertjenesten fra 2015

Nesodden kirkelige fellesråd og menighetsrådene på Nesodden er blitt enige om en ny fordeling av kostnadene ved menighetsarbeidet.

Fra 2015 vil fellesrådet dekke utgiftene til barne- og ungdomsarbeiderstillingen. De er tidligere dekket av menighetene ved givertjenesten.
Fellesrådet vil også dekke kostnader ved utgivelse av Kirkespeilet.

Skoklefall, Gjøfjell og Nesodden menigheter skal dekke kostnader med aktivitetene i menighetshusene og i kirkene, utenom gudstjenestene.
Fortsatt trenger menigheten støtte for å drive og utvikle menighetene.

Vil du være med som fast giver? Vi trenger deg.


NESODDEN menighet 
Dette kan du være med å støtte:
- Menighetens arbeid (arbeid for barn og unge, åpent hus med middagsservering, Pusterom og drift av menighetshuset)
- Kunst- og kulturopplevelser i Nesodden kirke og menighetshus. Videreføring av konsertserien Kantorissimo, som
arrangeres av kantorene første tirsdag i måneden. 

Vil du støtte menighetens arbeid, kan du bruke
Konto 1612.20.80718.
Ønsker du å støtte Kunst- og kulturopplevelser, bruk kulturkontoen 1645.02.82506, som er den tidligere givertjenesten.


SKOKLEFALL menighet
Dette kan du være med å støtte:
- Menighetens arbeid (arbeid for barn
og unge, diakoni, misjon og drift av menighetshuset)
- Vesper og kulturarbeid i Skoklefall kirke

Vil du støtte menighetens arbeid, kan du bruke konto: 1603 23 75972, som den tidligere givertjenesten
Ønsker du å støtte Vesper og bidra til et godt kulturtilbud i kirken, bruk kulturkontoen: 1201 28 30457 

GJØFJELL menighet 
Dette kan du være med å støtte:
Fortsatt prioriteres barn og unge. Dette skjer bla. ved å investere i fornyelser, vedlikehold og drift av menighetshuset som er 
barne- og ungdomsarbeidets viktigste tilholdssted. Her er for tiden barenkor, ungdomsklubb, undervisning av konfirmanter og 
opplegg for barn under deler av gudstjenestene samt onsdagskvelder for voksne.
Vil du støtte menighetens arbeid, kan du bruke konto 7878.05.41333 som er den tidligere givertjenesten.   


SKATTEFRADRAG
All givertjeneste mellom kr 500 og 20 000 (fra 2015) gir rett til skattefradrag. For at vi skal kunne innberette dette
til skattedirektoratet, trenger vi ditt personnummer. Er du allerede fast giver, er dette i orden.