26. mars 2019
  |  Logg inn
Representanter i utvalget

Gjøfjell menighet: Finn Østmo og Niklas Koteng

Skoklefall menighet: Grethe Øyna Milivojevic og Anne Helen Haaland

Nesodden menighet: Tore Henriksen og Inger Anny Wattum

Fra prestene: Kristin Bugge Heilo

Trosopplæringsleder: Jarl Eidjord

Neste møte i TU

Neste møte i Trosopplæringsutvalget er onsdag 14. februar kl 17.15.

Har du saker eller ting du ønsker at TU skal ta opp kan du kontakte representanten fra din menighet i forkant av neste møte.

Inspirasjonssamling

Årlig arrangerer Trosopplærringsutvalget en inspirasjonssamling for alle frivillige i barne- og ungdomsarbeidet i de tre menighetene. Samlingen skal gi inspirasjon i det videre arbeidet og gi deg noen nye tips og triks. Målet er at du skal få faglig, sosialt, åndelig og praktisk påfyll i løpet av denne kvelden.

 

Trosopplæringsutvalget (TU)

Trosopplæringsutvalget er en resurs i trosopplæringen i menighetene på Nesodden. Les mandatet under for nærmere beskrivelse.

Har du tanker, ønsker eller ideer til trosopplæringen i kirkene, kan du kontakte representanten fra din menighet i TU.

Mandat

Mandat for trosopplæringsutvalget på Nesodden:

Trosopplæringsutvalget (TU) er oppnevnt av Skoklefall- og Gjøfjell/Nesodden-menighetsråd for å være en ressurs for trosopplæring i menighetene på Nesodden.

TU skal medvirke i det strategisk og langsiktig planarbeid for trosopplæringen.

·         Gruppen gir innspill til planer, både når det gjelder innhold, rammer og økonomi. Barne- og ungdomsarbeider, prosjektleder og prest utarbeider et endelig forslag til opplegg. 

·         TU må se til at lokal plan for trosopplæring er i tråd med nasjonal plan og bygger på erfaringer fra prosjektperioden.

·         Årlig evaluering av eksisterende opplegg for trosopplæring.

·         TU legger fram planer for menighetsrådene. Menighetsrådene har det overordna ansvaret.

·         De av medlemmene i TU som er representanter for menighetene har et særlig ansvar for å holde MR oppdatert på arbeidet med planen.

·         Prestene har et særlig ansvar for forankring og implementering av trosopplæringsplanen i menighetene.

 

Trosopplæringsutvalgets organisering:

TU består av en representant fra hver av menighetene, barne- og ungdomsarbeider, en representant fra prestene og trosopplæringsleder.

TU møtes etter behov, minst 4 ganger pr. år. Initiativ til møter kan komme fra trosopplæringsleder eller TUs medlemmer.

Trosopplæringsleder er styringsgruppas saksbehandler. Det innebærer:

  • Utforme sakliste og innkalling.
  • Forberede saker til møtene og sørge for at saker blir fulgt opp.
  • Skrive og videresende referat til alle i TU, menighetsrådene, fellesrådet og andre i staben.