26. mars 2019
  |  Logg inn
Barnekoret GjøK'en og Ungdomsklubben i Gjøfjell menighetshus

 

 


GjøK'en *) - barnekoret på Gjøfjell 

 Gjøken er et kor for barn fra 4 år og oppover. Vi
legger også vekt på å bidra med bibelfortellinger og aktiviteter som kan
stimulere til tro, samt å inkludere foreldre.

Vi øver i Gjøfjell menighetshus annenhver onsdag
med felles middag fra kl. 16.30, øving fra k.17.00, samlingsstund ca. Kl.17.30.
Samlingen avsluttes med litt felles eller fri lek for barna i menighetshuset
etterpå med bruk av lekekroken for barna, bord med tegning/modelleire/etc.
samtidig som det er kaffe/te for de voksne. Ferdig ca. kl. 18.00.

Julaften sang vi på gudstjenesten i Gjøfjell kirke
kl.14.30. 

Koret synger også på familiegudstjenester i
Gjøfjell kirke.

Datoer våren 2016: onsdag 20.1, onsdag 3.2,
onsdag 17.2, onsdag 2.3, onsdag 16.3, onsdag 30.3, 
onsdag 13.4, onsdag 27.4, onsdag 25.5.Dirigent er Kirsten Sæther, (Therese Wenner er vikar),
øvrige ansvarlige er Maalfrid (473 38 639) og Nils Ivar Bovim (tlf 91798 782)

 
*) Gjøken eller GJØK’en er en forkortelse for GJØfjell Koret

________________________________________________________


Ungdomsklubben på Gjøfjell

Ungdomsklubben er for ungdom fra 14 år og oppover.
Vi møtes i Gjøfjell menighetshus annenhver fredag kl. 18 - 22

Klubbkvelder våren 2016:
fredagene 22.1, 5.2, 19.2, 4.3, 18.3, 1.4, 15.4., 29.4. og sommeravslutning fredag 27.5

Detaljer om høstens program kommer senere.

Klubben er tilknyttet Acta, Normisjonens barne- og
ungdomsarbeid som blant annet arrangerer kurs, weekender o.l.

Styret består av Carini Ots, Julie Egsæter og
Niklas Koteng.

Kontakter og voksenledere Solveig (995
28 386) og Cristo Andresen-Ots (915 22 970), Maalfrid (473 38 639) og
Nils Ivar Bovim (tlf 917 98 782)