26. mars 2019
  |  Logg inn
Nesodden kirke
Nesodden kirke ligger ”midt på Nesodd-landet” og er en middelalderkirke i stein, oppført i perioden 1136 – 1180 i romansk rundbuestil. Kirken er den minste av middelalderkirkene i Follo og har ca 120 sitteplasser. Opp gjennom årene har det vært utført restaurasjonsarbeider i kirken. Den siste store restaurering foregikk i perioden 1955-1960.
Interiøret i kirken er meget enkelt. Døpefonten er fra kirkens første tid, laget i kleberstein.
Prekestolen fra ca 1600, er i tre og dekorert med malerier av Jesus og de fire evangelistene.
Altertavlen fra 1715, er laget av Johan Jørgen Schram og motivet viser Jesus i Getsemane.
Rundt alterbildet er det vakre utskårne acantusranker.
Lysekronen i koret fra 1600-tallet er i renessansestil. Den er sannsynligvis nederlandsk. Orglet har 8 stemmer og er bygd av J.H. Jørgensen i 1950, men senere ombygd av JE Spigseth Orgelbyggeri, Arendal. 
Bilder fra Nesodden kirke