24. juli 2017
  |  Logg inn
Utleie av menighetshusene

UTLEIE AV MENIGHETSHUSENE - se foto og satser

Ta kontakt med ansvarlig for utleie:

Gjøfjell:
Tone Killingmo 93 03 23 70 tonekillingmo@hotmail.com

Nesodden:
Anja Antonsen 41 35 60 56 nesodden.menighetshus@gmail.com

Skoklefall:
Elisabeth Wehmer 91 73 43 69 elisabeth.wehmer@gmail.com