23. september 2018
  |  Logg inn
Gudstjenester i Folkekirkene på Nesodden
Gudstjenester i Folkekirkene på Nesodden

 

Søndag 23. september

Nesodden kirke kl 11.

Gudstjenester med 2 dåp og nattverd 

Georg Børresen og Natasja Rybak

Ofring til menighetens arbeid

 

Nesodden kirke kl 13

Gudstjeneste med 3 dåp

Georg Børresen og Natasja Rybak

Ofring til menighetens arbeid

  

Søndag 30. september

Skoklefall kirke kl 11

Gudstjeneste med 1 dåp og nattverd

Svein Hunnestad og Torbjørn Eftestøl

Ofring til menighetens arbeid

Kirkekaffe

 

Gjøfjell kirke kl 11   

Gudstjeneste med 3 dåp og nattverd

Kristin Bugge Heilo og Randi Hannisdal

Ofring til menighetens arbeid

Kirkekaffe

 

Onsdag 3. oktober

Skoklefall kirke kl 19.30

VESPER

 

Søndag 7. oktober

Nesodden kirke kl 11.00. Gudstjeneste

 

Søndag 14. oktober

Skoklefall kirke kl 11. Gudstjeneste. Høsttakkefest 

 

Onsdag 17. oktober

Gjøfjell kirke kl 19.30. Kveldsgudstjeneste

 

Søndag 21. oktober

Skoklefall kirke kl 11. Gudstjeneste

Nesodden kirke kl 18. Kveldsgudstjeneste

 

Søndag 28. oktober, Bots- og bønnedag

Gjøfjell kirke kl 11. Gudstjeneste

Skoklefall kirke kl 11. Gudstjeneste

 

 

Lørdag 3. november, Allehelgensaften

Nesodden kirke kl 15.00. Minnegudstjeneste

Åpent menighetshus kl 14 – 17

 

Søndag 4. november, Allehelgensdag

Nesodden kirke kl 11. Gudstjeneste

 

Søndag 11. november

Gjøfjell kirke kl 11. Gudstjeneste 

Skoklefall kirke kl 11. Gudstjeneste. 4 års bok

 

Onsdag 14. november

Gjøfjell kirke kl 19.30. Kveldsgudstjeneste

 

Søndag 18. november

Nesodden kirke kl 11. Gudstjeneste

 

Søndag 25. november

Gudstjeneste i Skoklefall kirke kl 11. 

 

Onsdag 28. november

Skoklefall kirke kl 19.30. VESPER

 

Søndag 2. desember, 1. søndag i advent

Familiegudstjeneste i Nesodden kirke kl 11.00. Tenning av julegran

Familiegudstjeneste i Skoklefall kirke kl 11.00. Tenning av julegran

Adventssamling i Gjøfjell kirke kl 16.00. Tenning av julegran

 

Søndag 9. desember, 2. søndag i advent

Skoklefall kirke kl 11. Gudstjeneste

Gjøfjell kirke kl 11. Gudstjeneste

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Søndag 3. juni

Gudstjeneste for små og store 

 

 

VIPPS – ved ofringer i kirkene:

SKOKLEFALL – 66 5 54 NB! Nytt nr

GJØFJELL - 28 5 78

NESODDEN - 13 8 99Gudstjenester i Folkekirkene på Nesodden
Gudstjenester i Folkekirkene på Nesodden

 

Søndag 23. september

Nesodden kirke kl 11.

Gudstjenester med 2 dåp og nattverd 

Georg Børresen og Natasja Rybak

Ofring til menighetens arbeid

 

Nesodden kirke kl 13

Gudstjeneste med 3 dåp

Georg Børresen og Natasja Rybak

Ofring til menighetens arbeid

  

Søndag 30. september

Skoklefall kirke kl 11

Gudstjeneste med 1 dåp og nattverd

Svein Hunnestad og Torbjørn Eftestøl

Ofring til menighetens arbeid

Kirkekaffe

 

Gjøfjell kirke kl 11   

Gudstjeneste med 3 dåp og nattverd

Kristin Bugge Heilo og Randi Hannisdal

Ofring til menighetens arbeid

Kirkekaffe

 

Onsdag 3. oktober

Skoklefall kirke kl 19.30

VESPER

 

Søndag 7. oktober

Nesodden kirke kl 11.00. Gudstjeneste

 

Søndag 14. oktober

Skoklefall kirke kl 11. Gudstjeneste. Høsttakkefest 

 

Onsdag 17. oktober

Gjøfjell kirke kl 19.30. Kveldsgudstjeneste

 

Søndag 21. oktober

Skoklefall kirke kl 11. Gudstjeneste

Nesodden kirke kl 18. Kveldsgudstjeneste

 

Søndag 28. oktober, Bots- og bønnedag

Gjøfjell kirke kl 11. Gudstjeneste

Skoklefall kirke kl 11. Gudstjeneste

 

 

Lørdag 3. november, Allehelgensaften

Nesodden kirke kl 15.00. Minnegudstjeneste

Åpent menighetshus kl 14 – 17

 

Søndag 4. november, Allehelgensdag

Nesodden kirke kl 11. Gudstjeneste

 

Søndag 11. november

Gjøfjell kirke kl 11. Gudstjeneste 

Skoklefall kirke kl 11. Gudstjeneste. 4 års bok

 

Onsdag 14. november

Gjøfjell kirke kl 19.30. Kveldsgudstjeneste

 

Søndag 18. november

Nesodden kirke kl 11. Gudstjeneste

 

Søndag 25. november

Gudstjeneste i Skoklefall kirke kl 11. 

 

Onsdag 28. november

Skoklefall kirke kl 19.30. VESPER

 

Søndag 2. desember, 1. søndag i advent

Familiegudstjeneste i Nesodden kirke kl 11.00. Tenning av julegran

Familiegudstjeneste i Skoklefall kirke kl 11.00. Tenning av julegran

Adventssamling i Gjøfjell kirke kl 16.00. Tenning av julegran

 

Søndag 9. desember, 2. søndag i advent

Skoklefall kirke kl 11. Gudstjeneste

Gjøfjell kirke kl 11. Gudstjeneste

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Søndag 3. juni

Gudstjeneste for små og store 

 

 

VIPPS – ved ofringer i kirkene:

SKOKLEFALL – 66 5 54 NB! Nytt nr

GJØFJELL - 28 5 78

NESODDEN - 13 8 99

  Kommentarer