25. mars 2017
  |  Logg inn
Gudstjenester i 2017 - PÅSKEHØYTID
Gudstjenester i 2017 - PÅSKEHØYTID

MENIGHETSWEEKEND 26.-28. AUGUST

    

Søndag 26. mars - Maria budskapsdag

Nesodden kirke kl 11.00

Gudstjeneste med 1 dåp 

Synnøve Sakura Heggem og

Natasja Rybak

Ofring til menighetens arbeid.

 

Skoklefall kirke kl 11.00

Gudstjeneste med nattverd ved alterringen.

Vikarprest Kristin Bugge Andersen og Eline Dalhof

Ofring til menighetens arbeid

Kirkekaffe

 

Søndag 2. april 

Gjøfjell kirke kl 11.00

Våronn - gudstjeneste for små og store

1 dåp og nattverd.

Vikarprest Kristin Bugge Andersen og Lorenzo Nardocci

Ofring til misjonsprosjektet i Mali

Kirkekaffe

Kjære familier med barn født i 2014!

Velkommen til våronn-gudstjeneste i Gjøfjell kirke 2. april kl. 11.00.

På gudstjenesten skal vi snakke om hva som skjer når vi sår et frø i jorda, og vi skal synge sanger om det. Så skal alle som vil få så et eget frø som de kan ta med seg hjem.  Hjemme kan dere ta vare på frøet, vanne det og følge med etter hvert som det spirer, vokser og bærer frukt.

Barn i andre aldre er også hjertelig velkomne til å så!

Hilsen Kristin Bugge Andersen (vikarprest) og Gjøfjell menighet

 

 

Skoklefall kirke kl 11.00

Gudstjeneste med nattverd.

Svein Hunnestad og Natasja Rybak

Ofring til menighetens arbeid

Kirkekaffe

 

Søndag 9. april - Palmesøndag

Skoklefall kirke kl 11.

Felles gudstjeneste for små og store

Helge Nylenna og Berit Billingsø

Utdeling av 6 årsbok

Ofring til få ut senteret

Nattverd og Kirkekaffe

Kom å se dette lange og spennende påsketeppet:

 

Torsdag 13. april - Skjærtorsdag

Gjøfjell kirke kl 18.30

Felleskirkelig gudstjeneste med nattverd 

Anne Marit Tronvik og Ingeborg Christophersen

Laila Hasle Risting spiller trompet 

Ofring til felleskirkelig arbeid

Samtale og Kirkesuppe i menighetshuset

 

Fredag 14. april – Langfredag

Nesodden kirke kl 15.00

Gudstjeneste med musikk

Svein Hunnestad

En skuespiller leser lidelseshistorien.

Lamento
Joon-Ho Shim, cello
Ingeborg Christophersen, blokkfløyte og orgel
Satser fra Bachs cellosuiter og Vivaldis cellokonserter, samt Lamento for langfredag av Egil Hovland.

Kollerkt ved utgangen til Kantorissimo konsertserien

 

Lørdag 15. april - Påskenatt

Nesodden kirke kl 23.30

Påskenattsgudstjeneste

Synnøve Sakura Heggem, Ingeborg Christophersen, Halvor Håkanes, Anne Lande  

 

Søndag 16. april – 1. påskedag

Nesodden kirke kl 11.

Høytidsgudstjeneste med nattverd

Synnøve Sakura Heggem, Ingeborg Christophersen

Laila Hasle Risting spiller trompet

Ofring til menighetens arbeid

 

Skoklefall kirke kl 11.

Høytidsgudstjeneste med nattverd

Svein Hunnestad og Berit Billingsø

Ofring til menighetens arbeid

Kirkekaffe

Nesoddtunet kl 14

Høytidsgudstjeneste 

Synnøve Sakura Heggem og Trygve Knudsen

 

Mandag 17. april – 2. påskedag

Vesper i Skoklefall kirke kl 18.00

Ordinasjon av vikarprest Kristin Bugge Andersen

Biskop Atle Sommerfelt, post Hege Fagermoen, sokneprest Svein Hunnestad

Band ved Trygve Beddari

Ofring til Vesper

Kirkekaffe  

 

Søndag 23. april

Gudstjeneste i Gjøfjell kirke kl 11.

Samtalegudstjeneste med konfirmantene

Bakkeløkka ungdomsskole, Fagerstrand kl 18.

 

Søndag 30. april

Gudstjeneste i Nesodden kirke kl 11.

Familiegudstjeneste i Skoklefall kirke kl 11. Våronn

 

Lørdag 6. mai

Konfirmasjon i Gjøfjell kirke kl 11,13

Konfirmasjon i Skoklefall kirke kl 11,13

 

Søndag 7. mai

Konfirmasjon i Nesodden kirke kl 11,13

Konfirmasjon i Skoklefall kirke kl 11,13

 

Søndag 14. mai

Felles gudstjeneste i Skoklefall kirke kl 11 

 

Onsdag 17. mai

Gudstjeneste i Nesodden kirke kl 10.00

Gudstjeneste i Gjøfjell kirke kl 11.30.

 

Torsdag 25. mai – Kristi Himmelfartsdag

Konfirmasjon i Nesodden kirke kl 11.00, 12.30, 14.00

Konfirmasjon i Skoklefall kirke kl 11.

 

Søndag 28. mai

Familiegudstjeneste i Nesodden kirke kl 11. Seksårsbok

Gudstjeneste i Skoklefall kirke kl 11.

 

Søndag 4. juni – 1. Pinsedag

Høytidsgudstjeneste i Nesodden kirke kl 11.

Høytidsgudstjeneste i Skoklefall kirke kl 11.

 

Mandag 5. juni – 2. pinsedag

Felleskirkelig gudstjeneste, To gård kl 12.

Prostigudstjeneste på Oscarsborg kl 12

 

Søndag 29. mai

Gudstjeneste i Gjøfjell kirke kl 11.

Gudstjeneste i Skoklefall kirke kl 11.

 

Søndag 11. juni

Gudstjeneste i Nesodden kirke kl 11.

Familiegudstjeneste i Skoklefall kirke kl 11.

Onsdag 14. juni

Vesper i Skoklefall kirke kl 19.30

Søndag 18. juni

Gudstjeneste i Gjøfjell kirke kl 11.

VIPPS – ved ofringer i kirkene:

SKOKLEFALL – 66 5 54 NB! Nytt nr

GJØFJELL - 28 5 78

NESODDEN - 13 8 99Gudstjenester i 2017 - PÅSKEHØYTID
Gudstjenester i 2017 - PÅSKEHØYTID

MENIGHETSWEEKEND 26.-28. AUGUST

    

Søndag 26. mars - Maria budskapsdag

Nesodden kirke kl 11.00

Gudstjeneste med 1 dåp 

Synnøve Sakura Heggem og

Natasja Rybak

Ofring til menighetens arbeid.

 

Skoklefall kirke kl 11.00

Gudstjeneste med nattverd ved alterringen.

Vikarprest Kristin Bugge Andersen og Eline Dalhof

Ofring til menighetens arbeid

Kirkekaffe

 

Søndag 2. april 

Gjøfjell kirke kl 11.00

Våronn - gudstjeneste for små og store

1 dåp og nattverd.

Vikarprest Kristin Bugge Andersen og Lorenzo Nardocci

Ofring til misjonsprosjektet i Mali

Kirkekaffe

Kjære familier med barn født i 2014!

Velkommen til våronn-gudstjeneste i Gjøfjell kirke 2. april kl. 11.00.

På gudstjenesten skal vi snakke om hva som skjer når vi sår et frø i jorda, og vi skal synge sanger om det. Så skal alle som vil få så et eget frø som de kan ta med seg hjem.  Hjemme kan dere ta vare på frøet, vanne det og følge med etter hvert som det spirer, vokser og bærer frukt.

Barn i andre aldre er også hjertelig velkomne til å så!

Hilsen Kristin Bugge Andersen (vikarprest) og Gjøfjell menighet

 

 

Skoklefall kirke kl 11.00

Gudstjeneste med nattverd.

Svein Hunnestad og Natasja Rybak

Ofring til menighetens arbeid

Kirkekaffe

 

Søndag 9. april - Palmesøndag

Skoklefall kirke kl 11.

Felles gudstjeneste for små og store

Helge Nylenna og Berit Billingsø

Utdeling av 6 årsbok

Ofring til få ut senteret

Nattverd og Kirkekaffe

Kom å se dette lange og spennende påsketeppet:

 

Torsdag 13. april - Skjærtorsdag

Gjøfjell kirke kl 18.30

Felleskirkelig gudstjeneste med nattverd 

Anne Marit Tronvik og Ingeborg Christophersen

Laila Hasle Risting spiller trompet 

Ofring til felleskirkelig arbeid

Samtale og Kirkesuppe i menighetshuset

 

Fredag 14. april – Langfredag

Nesodden kirke kl 15.00

Gudstjeneste med musikk

Svein Hunnestad

En skuespiller leser lidelseshistorien.

Lamento
Joon-Ho Shim, cello
Ingeborg Christophersen, blokkfløyte og orgel
Satser fra Bachs cellosuiter og Vivaldis cellokonserter, samt Lamento for langfredag av Egil Hovland.

Kollerkt ved utgangen til Kantorissimo konsertserien

 

Lørdag 15. april - Påskenatt

Nesodden kirke kl 23.30

Påskenattsgudstjeneste

Synnøve Sakura Heggem, Ingeborg Christophersen, Halvor Håkanes, Anne Lande  

 

Søndag 16. april – 1. påskedag

Nesodden kirke kl 11.

Høytidsgudstjeneste med nattverd

Synnøve Sakura Heggem, Ingeborg Christophersen

Laila Hasle Risting spiller trompet

Ofring til menighetens arbeid

 

Skoklefall kirke kl 11.

Høytidsgudstjeneste med nattverd

Svein Hunnestad og Berit Billingsø

Ofring til menighetens arbeid

Kirkekaffe

Nesoddtunet kl 14

Høytidsgudstjeneste 

Synnøve Sakura Heggem og Trygve Knudsen

 

Mandag 17. april – 2. påskedag

Vesper i Skoklefall kirke kl 18.00

Ordinasjon av vikarprest Kristin Bugge Andersen

Biskop Atle Sommerfelt, post Hege Fagermoen, sokneprest Svein Hunnestad

Band ved Trygve Beddari

Ofring til Vesper

Kirkekaffe  

 

Søndag 23. april

Gudstjeneste i Gjøfjell kirke kl 11.

Samtalegudstjeneste med konfirmantene

Bakkeløkka ungdomsskole, Fagerstrand kl 18.

 

Søndag 30. april

Gudstjeneste i Nesodden kirke kl 11.

Familiegudstjeneste i Skoklefall kirke kl 11. Våronn

 

Lørdag 6. mai

Konfirmasjon i Gjøfjell kirke kl 11,13

Konfirmasjon i Skoklefall kirke kl 11,13

 

Søndag 7. mai

Konfirmasjon i Nesodden kirke kl 11,13

Konfirmasjon i Skoklefall kirke kl 11,13

 

Søndag 14. mai

Felles gudstjeneste i Skoklefall kirke kl 11 

 

Onsdag 17. mai

Gudstjeneste i Nesodden kirke kl 10.00

Gudstjeneste i Gjøfjell kirke kl 11.30.

 

Torsdag 25. mai – Kristi Himmelfartsdag

Konfirmasjon i Nesodden kirke kl 11.00, 12.30, 14.00

Konfirmasjon i Skoklefall kirke kl 11.

 

Søndag 28. mai

Familiegudstjeneste i Nesodden kirke kl 11. Seksårsbok

Gudstjeneste i Skoklefall kirke kl 11.

 

Søndag 4. juni – 1. Pinsedag

Høytidsgudstjeneste i Nesodden kirke kl 11.

Høytidsgudstjeneste i Skoklefall kirke kl 11.

 

Mandag 5. juni – 2. pinsedag

Felleskirkelig gudstjeneste, To gård kl 12.

Prostigudstjeneste på Oscarsborg kl 12

 

Søndag 29. mai

Gudstjeneste i Gjøfjell kirke kl 11.

Gudstjeneste i Skoklefall kirke kl 11.

 

Søndag 11. juni

Gudstjeneste i Nesodden kirke kl 11.

Familiegudstjeneste i Skoklefall kirke kl 11.

Onsdag 14. juni

Vesper i Skoklefall kirke kl 19.30

Søndag 18. juni

Gudstjeneste i Gjøfjell kirke kl 11.

VIPPS – ved ofringer i kirkene:

SKOKLEFALL – 66 5 54 NB! Nytt nr

GJØFJELL - 28 5 78

NESODDEN - 13 8 99

  Kommentarer