16. januar 2019
  |  Logg inn
Gudstjenester i Folkekirkene på Nesodden
Gudstjenester i Folkekirkene på Nesodden

20.2. Alle 3 kirker - presentasjon av konfirmantene

Søndag 20. januar

Gjøfjell kirke kl 11.

Gudstjeneste.

KONFIRMANT presentasjon

Kristin Bugge Heilo og Natasja Rybak

 

Skoklefall kirke kl 11.

Gudstjeneste.

KONFIRMANT presentasjon

Elisabeth Moss-Fongen og Torbjørn Eftestøl 

 

Nesodden kirke kl 11.

Gudstjeneste.

KONFIRMANT presentasjon

Svein Hunnestad og Ingeborg Christophersen 

 

Onsdag 23. januar

Skoklefall kirke kl 19.30.

Vesper med nattverd 

Svein Hunnestad og band

 

Søndag 27. januar

Nesodden kirke kl 11.

Gudstjeneste

 

Søndag 3. februar

Gjøfjell kirke kl 11.Gudstjeneste

Skoklefall kirke kl 11. Gudstjeneste

 

Søndag 10. februar

Skoklefall kirke kl 11. Gudstjeneste

 

Søndag 17. februar - Såmannssøndag

Gjøfjell kirke kl 11. Gudstjeneste

Skoklefall kirke kl 11. Gudstjeneste

 

Onsdag 20. februar

Skoklefall kirke kl 19.30. Vesper

 

Søndag 25. februar – Kristi forklarelsesdag

Nesodden kirke kl 11. Gudstjeneste

Skoklefall kirke kl 11. Gudstjeneste

 

Søndag 3. mars - Fastelavenssøndag

Gjøfjell kirke kl 11. Gudstjeneste

Skoklefall kirke kl 11. Gudstjeneste

 

Søndag 10. mars

Nesodden kirke kl 11. Gudstjeneste

Skoklefall kirke kl 11. Gudstjeneste

 

Søndag 17. mars

Gjøfjell kirke kl 11. Gudstjeneste

Skoklefall kirke kl 11. Gudstjeneste

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Søndag 3. juni

Gudstjeneste for små og store 

 

 

VIPPS – ved ofringer i kirkene:

SKOKLEFALL – 66 5 54 NB! Nytt nr

GJØFJELL - 28 5 78

NESODDEN - 13 8 99Gudstjenester i Folkekirkene på Nesodden
Gudstjenester i Folkekirkene på Nesodden

20.2. Alle 3 kirker - presentasjon av konfirmantene

Søndag 20. januar

Gjøfjell kirke kl 11.

Gudstjeneste.

KONFIRMANT presentasjon

Kristin Bugge Heilo og Natasja Rybak

 

Skoklefall kirke kl 11.

Gudstjeneste.

KONFIRMANT presentasjon

Elisabeth Moss-Fongen og Torbjørn Eftestøl 

 

Nesodden kirke kl 11.

Gudstjeneste.

KONFIRMANT presentasjon

Svein Hunnestad og Ingeborg Christophersen 

 

Onsdag 23. januar

Skoklefall kirke kl 19.30.

Vesper med nattverd 

Svein Hunnestad og band

 

Søndag 27. januar

Nesodden kirke kl 11.

Gudstjeneste

 

Søndag 3. februar

Gjøfjell kirke kl 11.Gudstjeneste

Skoklefall kirke kl 11. Gudstjeneste

 

Søndag 10. februar

Skoklefall kirke kl 11. Gudstjeneste

 

Søndag 17. februar - Såmannssøndag

Gjøfjell kirke kl 11. Gudstjeneste

Skoklefall kirke kl 11. Gudstjeneste

 

Onsdag 20. februar

Skoklefall kirke kl 19.30. Vesper

 

Søndag 25. februar – Kristi forklarelsesdag

Nesodden kirke kl 11. Gudstjeneste

Skoklefall kirke kl 11. Gudstjeneste

 

Søndag 3. mars - Fastelavenssøndag

Gjøfjell kirke kl 11. Gudstjeneste

Skoklefall kirke kl 11. Gudstjeneste

 

Søndag 10. mars

Nesodden kirke kl 11. Gudstjeneste

Skoklefall kirke kl 11. Gudstjeneste

 

Søndag 17. mars

Gjøfjell kirke kl 11. Gudstjeneste

Skoklefall kirke kl 11. Gudstjeneste

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Søndag 3. juni

Gudstjeneste for små og store 

 

 

VIPPS – ved ofringer i kirkene:

SKOKLEFALL – 66 5 54 NB! Nytt nr

GJØFJELL - 28 5 78

NESODDEN - 13 8 99

  Kommentarer