26. september 2017
  |  Logg inn
Gudstjenester i 2017
Gudstjenester i 2017

MENIGHETSWEEKEND 26.-28. AUGUST

 

 

 

 

 

 

Søndag 1. oktober

Gjøfjell kirke kl 11.00

Gudstjeneste felles for alle menighetene.

2 dåp og nattverd

Kristin Bugge Heilo og Berit Billingsø

Ofring til menighetens arbeid

Kirkekaffe

 

 

 

Søndag 8. oktober

Nesodden kirke kl 11.00

Gudstjeneste felles for alle menighetene

Nattverd

Svein Hunnestad og Ingeborg Christophersen

Ofring til menighetens arbeid

 

Søndag 15. oktober

Gjøfjell kirke kl 11.

Høsttakkefest. Gudstjeneste i for små og store

2 dåp og nattverd

Kristin Bugge Heilo og Ingeborg Christophersen

Reformasjonssøndag. Barnekoret

Gjøken deltar. Fellesøving kl. 10 for alle barn 

Hans-Jürgen Schorre, seniorrådgiver i Kirkerådet preker.

Kirkekaffe

 

Skoklefall kirke kl 11.

Gudstjeneste med dåp og nattverd

Svein Hunnestad og Berit Billingsø

Ofring til menighetens arbeid

Kirkekaffe 

 

Søndag 22. oktober

Felles gudstjeneste i Nesodden kirke kl 11.

 

 

Søndag 29. oktober, Bots- og bønnedag

Gudstjeneste i Gjøfjell kirke kl 11.

Gudstjeneste i Skoklefall kirke kl 11.

 

Tirsdag 31. oktober NB! LUTHER markering

Vesper i Skoklefall kirke kl 19.30.

 

Lørdag 4. november, Allehelgensaften

Minnegudstjeneste i Nesodden kirke kl 15.30

Åpent menighetshus kl 14 – 18

 

Søndag 5. november, Allehelgensdag

Gudstjeneste i Nesodden kirke kl 11.

Gudstjeneste i Skoklefall kirke kl 11.

 

Søndag 12. november

Gudstjeneste i Gjøfjell kirke kl 11.

Gudstjeneste i Skoklefall kirke kl 11.

 

Onsdag 15. november

Vesper i Skoklefall kirke kl 19.30

 

Søndag 19. november

Gudstjeneste i Skoklefall kirke kl 11.

Gudstjeneste i Nesodden kirke kl 11.

 

Søndag 26. november

Gudstjeneste i Skoklefall kirke kl 11.  

Gudstjeneste i Gjøfjell kirke kl 11.  

 

Søndag 3. desember, 1. søndag i advent

Familiegudstjeneste i Nesodden kirke kl 11.00. Tenning av julegran

Julesanggudstjeneste i Gjøfjell kirke kl 16.00. Tenning av julegran

 

 

 

VIPPS – ved ofringer i kirkene:

SKOKLEFALL – 66 5 54 NB! Nytt nr

GJØFJELL - 28 5 78

NESODDEN - 13 8 99Gudstjenester i 2017
Gudstjenester i 2017

MENIGHETSWEEKEND 26.-28. AUGUST

 

 

 

 

 

 

Søndag 1. oktober

Gjøfjell kirke kl 11.00

Gudstjeneste felles for alle menighetene.

2 dåp og nattverd

Kristin Bugge Heilo og Berit Billingsø

Ofring til menighetens arbeid

Kirkekaffe

 

 

 

Søndag 8. oktober

Nesodden kirke kl 11.00

Gudstjeneste felles for alle menighetene

Nattverd

Svein Hunnestad og Ingeborg Christophersen

Ofring til menighetens arbeid

 

Søndag 15. oktober

Gjøfjell kirke kl 11.

Høsttakkefest. Gudstjeneste i for små og store

2 dåp og nattverd

Kristin Bugge Heilo og Ingeborg Christophersen

Reformasjonssøndag. Barnekoret

Gjøken deltar. Fellesøving kl. 10 for alle barn 

Hans-Jürgen Schorre, seniorrådgiver i Kirkerådet preker.

Kirkekaffe

 

Skoklefall kirke kl 11.

Gudstjeneste med dåp og nattverd

Svein Hunnestad og Berit Billingsø

Ofring til menighetens arbeid

Kirkekaffe 

 

Søndag 22. oktober

Felles gudstjeneste i Nesodden kirke kl 11.

 

 

Søndag 29. oktober, Bots- og bønnedag

Gudstjeneste i Gjøfjell kirke kl 11.

Gudstjeneste i Skoklefall kirke kl 11.

 

Tirsdag 31. oktober NB! LUTHER markering

Vesper i Skoklefall kirke kl 19.30.

 

Lørdag 4. november, Allehelgensaften

Minnegudstjeneste i Nesodden kirke kl 15.30

Åpent menighetshus kl 14 – 18

 

Søndag 5. november, Allehelgensdag

Gudstjeneste i Nesodden kirke kl 11.

Gudstjeneste i Skoklefall kirke kl 11.

 

Søndag 12. november

Gudstjeneste i Gjøfjell kirke kl 11.

Gudstjeneste i Skoklefall kirke kl 11.

 

Onsdag 15. november

Vesper i Skoklefall kirke kl 19.30

 

Søndag 19. november

Gudstjeneste i Skoklefall kirke kl 11.

Gudstjeneste i Nesodden kirke kl 11.

 

Søndag 26. november

Gudstjeneste i Skoklefall kirke kl 11.  

Gudstjeneste i Gjøfjell kirke kl 11.  

 

Søndag 3. desember, 1. søndag i advent

Familiegudstjeneste i Nesodden kirke kl 11.00. Tenning av julegran

Julesanggudstjeneste i Gjøfjell kirke kl 16.00. Tenning av julegran

 

 

 

VIPPS – ved ofringer i kirkene:

SKOKLEFALL – 66 5 54 NB! Nytt nr

GJØFJELL - 28 5 78

NESODDEN - 13 8 99

  Kommentarer