23. januar 2018
  |  Logg inn
Gudstjenester i 2018
Gudstjenester i 2018

Søndag 21.1. Gjøfjell og Skoklefall

Onsdag 24.1. Skoklefall 

Søndag 28.1. Skoklefall og Nesodden

 

 

Onsdag 24. januar

Skoklefall kirke kl 19.30

Vesper med nattverd

Svein Hunnestad

Musikk med jazzpreg ved Rune Bratfoss på flygel og Tov Ramstad på bass

Ofring til Vesper

Kirkekaffe

 

Søndag 28. januar - Såmannssøndag

Skoklefall kirke kl 11

Gudstjeneste med innsettelse av 

kapellan Elisabeth Moss-Fongen ved prost Hege Fagermoen

Ofring til menighetens arbeid. Nattverd

Kirkekaffe

 

Nesodden kirke kl 11

Gudstjeneste med KONFIRMANT presentasjon

Kristin Bugge Heilo og Ingeborg Christophersen

Ofring til menighetens arbeid. Nattverd

Kirkekaffe

 

 

Søndag 4. februar – Kristi forklarelsesdag

Gjøfjell kirke kl 11

Gudstjeneste for små og store med dåp og nattverd

Vi synger sanger av Alf Prøysen

Kristin Bugge Heilo og Ingeborg Christophersen

Ofring til menighetens arbeid

Kirkekaffe

 

Skoklefall kirke kl 11. 

Gudstjeneste med nattverd

Svein Hunnestad og Berit Billingsø

Ofring til  menighetens arbeid

Kirkekaffe

 

Søndag 11. februar - Fastelavnssøndag

Nesodden kirke kl 11

Felles gudstjeneste med innsettelse av

sokneprest Svein Hunnestad ved prost Hege Fagermoen

Ingeborg Christophersen

Ofring til menighetens arbeid

Kirkekaffe

 

Søndag 18. februar

Gudstjeneste i Gjøfjell kirke kl 11.

Gudstjeneste i Skoklefall kirke kl 11.

 

Søndag 25. februar

Gudstjeneste i Nesodden kirke kl 11

 

Onsdag 28. februar

Vesper i Skoklefall kirke kl 19.30

 

Søndag 4. mars

Gudstjeneste i Gjøfjell kirke kl 11.

PULSgudstjeneste i Skoklefall kirke kl 18. NB

 

Søndag 11. mars

Gudstjeneste i Nesodden kirke kl 11.

Gudstjeneste i Skoklefall kirke kl 11.

 

Onsdag 14. mars

Vesper i Skoklefall kirke kl 19.30

 

Søndag 18. mars – Maria budskapsdag

PULSgudstjeneste i Gjøfjell kirke kl 18. NB

Gudstjeneste i Skoklefall kirke kl 11.

 

Søndag 25. mars - Palmesøndag

Gudstjeneste for små og store i Skoklefall kirke kl 11.

 

Torsdag 29. mars - Skjærtorsdag

Felleskirkelig gudstjeneste i Gjøfjell kirke kl 18.30

 

Fredag 30. mars – Langfredag

Gudstjeneste med musikk i Nesodden kirke kl 15.00

 

Lørdag 31. mars - Påskenatt

Messe i Nesodden kirke kl 23.30

 

Søndag 1. april – 1. påskedag

Høytidsgudstjeneste i Nesodden kirke kl 11.

 

Mandag 2. april – 2. påskedag

Vesper i Skoklefall kirke kl 19.30

 

 

 

 

 

VIPPS – ved ofringer i kirkene:

SKOKLEFALL – 66 5 54 NB! Nytt nr

GJØFJELL - 28 5 78

NESODDEN - 13 8 99Gudstjenester i 2018
Gudstjenester i 2018

Søndag 21.1. Gjøfjell og Skoklefall

Onsdag 24.1. Skoklefall 

Søndag 28.1. Skoklefall og Nesodden

 

 

Onsdag 24. januar

Skoklefall kirke kl 19.30

Vesper med nattverd

Svein Hunnestad

Musikk med jazzpreg ved Rune Bratfoss på flygel og Tov Ramstad på bass

Ofring til Vesper

Kirkekaffe

 

Søndag 28. januar - Såmannssøndag

Skoklefall kirke kl 11

Gudstjeneste med innsettelse av 

kapellan Elisabeth Moss-Fongen ved prost Hege Fagermoen

Ofring til menighetens arbeid. Nattverd

Kirkekaffe

 

Nesodden kirke kl 11

Gudstjeneste med KONFIRMANT presentasjon

Kristin Bugge Heilo og Ingeborg Christophersen

Ofring til menighetens arbeid. Nattverd

Kirkekaffe

 

 

Søndag 4. februar – Kristi forklarelsesdag

Gjøfjell kirke kl 11

Gudstjeneste for små og store med dåp og nattverd

Vi synger sanger av Alf Prøysen

Kristin Bugge Heilo og Ingeborg Christophersen

Ofring til menighetens arbeid

Kirkekaffe

 

Skoklefall kirke kl 11. 

Gudstjeneste med nattverd

Svein Hunnestad og Berit Billingsø

Ofring til  menighetens arbeid

Kirkekaffe

 

Søndag 11. februar - Fastelavnssøndag

Nesodden kirke kl 11

Felles gudstjeneste med innsettelse av

sokneprest Svein Hunnestad ved prost Hege Fagermoen

Ingeborg Christophersen

Ofring til menighetens arbeid

Kirkekaffe

 

Søndag 18. februar

Gudstjeneste i Gjøfjell kirke kl 11.

Gudstjeneste i Skoklefall kirke kl 11.

 

Søndag 25. februar

Gudstjeneste i Nesodden kirke kl 11

 

Onsdag 28. februar

Vesper i Skoklefall kirke kl 19.30

 

Søndag 4. mars

Gudstjeneste i Gjøfjell kirke kl 11.

PULSgudstjeneste i Skoklefall kirke kl 18. NB

 

Søndag 11. mars

Gudstjeneste i Nesodden kirke kl 11.

Gudstjeneste i Skoklefall kirke kl 11.

 

Onsdag 14. mars

Vesper i Skoklefall kirke kl 19.30

 

Søndag 18. mars – Maria budskapsdag

PULSgudstjeneste i Gjøfjell kirke kl 18. NB

Gudstjeneste i Skoklefall kirke kl 11.

 

Søndag 25. mars - Palmesøndag

Gudstjeneste for små og store i Skoklefall kirke kl 11.

 

Torsdag 29. mars - Skjærtorsdag

Felleskirkelig gudstjeneste i Gjøfjell kirke kl 18.30

 

Fredag 30. mars – Langfredag

Gudstjeneste med musikk i Nesodden kirke kl 15.00

 

Lørdag 31. mars - Påskenatt

Messe i Nesodden kirke kl 23.30

 

Søndag 1. april – 1. påskedag

Høytidsgudstjeneste i Nesodden kirke kl 11.

 

Mandag 2. april – 2. påskedag

Vesper i Skoklefall kirke kl 19.30

 

 

 

 

 

VIPPS – ved ofringer i kirkene:

SKOKLEFALL – 66 5 54 NB! Nytt nr

GJØFJELL - 28 5 78

NESODDEN - 13 8 99

  Kommentarer