22. mars 2018
  |  Logg inn
PÅSKEN i Folkekirkene på Nesodden
PÅSKEN i Folkekirkene på Nesodden

Palmesøndag 25.3. kl 11 - Skoklefall kirke

Skjærtorsdag 29.3. kl 18.30 - Gjøfjell kirke

Langfredag 30.3. kl 15 - Nesodden kirke

Påskeaften 31.3. kl 16 - Nesodden kirke

Første Påskedag 1.4. kl 11 - Nesodden kirke og Nesoddtunet kl 14

Andre Påskedag 2.4. kl 19.30 - Nesodden kirke 

 

Søndag 25. mars - Palmesøndag

Skoklefall kirke kl 11.

Gudstjeneste for små og store med dåp og nattverd

Utdeling av 6 årsbok

Elisabeth Moss-Fongen og Ingeborg Christophersen

Ofring til menighetens arbeid

Kirkekaffe

 

Torsdag 29. mars - Skjærtorsdag

Gjøfjell kirke kl 18.30

Felleskirkelig gudstjeneste med nattverd

Kristin Bugge Heilo og Berit Billingsø med flere

Ofring til felleskirkelige tiltak

Kveldsmat på menighetshuset

 

Fredag 30. mars – Langfredag

Nesodden kirke kl 15.00

Gudstjeneste med musikk

Svein Hunnestad, Berit Billingsø og Magnhild Skomedal Torvanger (fiolin), tekstleser

Kollekt ved utgangen til kultur i Nesodde kirke

 

Lørdag 31. mars - Påskenatt

Messe i Nesodden kirke kl 23.30

Svein Hunnestad og Ingeborg Christophersen

Nattverd

Søndag 1. april – 1. påskedag

Nesodden kirke kl 11.

Høytidsgudstjeneste med nattverd

Svein Hunnestad og Ingeborg Christophersen

Ofring

 

Mandag 2. april – 2. påskedag

Skoklefall kirke kl 19.30

Vesper med nattverd. Påskehistoriene dag for dag 

Svein Hunnestad og band: Trygve, Tov og Anne Margareth  

Ofring til Vesper

Kirkekaffe

  

 

Søndag 8. april

Gudstjeneste for små og store i Gjøfjell kirke kl 11. Våronn

PULSgudstjeneste i Skoklefall kirke kl 18. NB

 

Søndag 15. april

Gudstjeneste i Nesodden kirke kl 11.

 

Søndag 22. april

Gudstjeneste for små og store i Skoklefall kirke kl 11. Våronn

PULSgudstjeneste i Gjøfjell kirke kl 18. NB

 

Søndag 29. april

Gudstjeneste i Nesodden kirke kl 11.

Gudstjeneste i Skoklefall kirke kl 11.

Søndag 6. mai

Gudstjeneste i Gjøfjell kirke kl 11.

PULSgudstjeneste i Skoklefall kirke kl 18. NB

 

Onsdag 9. mai - Kristi Himmelfartsdag

Vesper i Skoklefall kirke kl 19.30

 

Søndag 13. mai

Gudstjeneste i Nesodden kirke kl 11.

Gudstjeneste for små og store i Skoklefall kirke kl 11. Med Babysangfamilier

 

Torsdag 17. mai

Gudstjeneste i Nesodden kirke kl 10.00

Gudstjeneste i Gjøfjell kirke kl 11.30.

 

Søndag 20. mai – 1. Pinsedag

Høytidsgudstjeneste i Gjøfjell kirke kl 11.

 

Mandag 21. mai – 2. Pinsedag

Felleskirkelig gudstjeneste, To gård kl 12.

Prostigudstjeneste på Oscarsborg kl 12

 

Søndag 27. mai

Gudstjeneste i Nesodden kirke kl 11.

Gudstjeneste i Skoklefall kirke kl 11.

 

Søndag 3. juni

Gudstjeneste for små og store i Gjøfjell kirke kl 11. Tårnagenter

PULSgudstjeneste i Skoklefall kirke kl 18. NB

 

Søndag 10. juni

Gudstjeneste i Nesodden kirke kl 11.

 

Onsdag 13. juni

Vesper i Skoklefall kirke kl 19.30

 

Søndag 17. juni

Gudstjeneste i Gjøfjell kirke kl 11.

 

 

VIPPS – ved ofringer i kirkene:

SKOKLEFALL – 66 5 54 NB! Nytt nr

GJØFJELL - 28 5 78

NESODDEN - 13 8 99PÅSKEN i Folkekirkene på Nesodden
PÅSKEN i Folkekirkene på Nesodden

Palmesøndag 25.3. kl 11 - Skoklefall kirke

Skjærtorsdag 29.3. kl 18.30 - Gjøfjell kirke

Langfredag 30.3. kl 15 - Nesodden kirke

Påskeaften 31.3. kl 16 - Nesodden kirke

Første Påskedag 1.4. kl 11 - Nesodden kirke og Nesoddtunet kl 14

Andre Påskedag 2.4. kl 19.30 - Nesodden kirke 

 

Søndag 25. mars - Palmesøndag

Skoklefall kirke kl 11.

Gudstjeneste for små og store med dåp og nattverd

Utdeling av 6 årsbok

Elisabeth Moss-Fongen og Ingeborg Christophersen

Ofring til menighetens arbeid

Kirkekaffe

 

Torsdag 29. mars - Skjærtorsdag

Gjøfjell kirke kl 18.30

Felleskirkelig gudstjeneste med nattverd

Kristin Bugge Heilo og Berit Billingsø med flere

Ofring til felleskirkelige tiltak

Kveldsmat på menighetshuset

 

Fredag 30. mars – Langfredag

Nesodden kirke kl 15.00

Gudstjeneste med musikk

Svein Hunnestad, Berit Billingsø og Magnhild Skomedal Torvanger (fiolin), tekstleser

Kollekt ved utgangen til kultur i Nesodde kirke

 

Lørdag 31. mars - Påskenatt

Messe i Nesodden kirke kl 23.30

Svein Hunnestad og Ingeborg Christophersen

Nattverd

Søndag 1. april – 1. påskedag

Nesodden kirke kl 11.

Høytidsgudstjeneste med nattverd

Svein Hunnestad og Ingeborg Christophersen

Ofring

 

Mandag 2. april – 2. påskedag

Skoklefall kirke kl 19.30

Vesper med nattverd. Påskehistoriene dag for dag 

Svein Hunnestad og band: Trygve, Tov og Anne Margareth  

Ofring til Vesper

Kirkekaffe

  

 

Søndag 8. april

Gudstjeneste for små og store i Gjøfjell kirke kl 11. Våronn

PULSgudstjeneste i Skoklefall kirke kl 18. NB

 

Søndag 15. april

Gudstjeneste i Nesodden kirke kl 11.

 

Søndag 22. april

Gudstjeneste for små og store i Skoklefall kirke kl 11. Våronn

PULSgudstjeneste i Gjøfjell kirke kl 18. NB

 

Søndag 29. april

Gudstjeneste i Nesodden kirke kl 11.

Gudstjeneste i Skoklefall kirke kl 11.

Søndag 6. mai

Gudstjeneste i Gjøfjell kirke kl 11.

PULSgudstjeneste i Skoklefall kirke kl 18. NB

 

Onsdag 9. mai - Kristi Himmelfartsdag

Vesper i Skoklefall kirke kl 19.30

 

Søndag 13. mai

Gudstjeneste i Nesodden kirke kl 11.

Gudstjeneste for små og store i Skoklefall kirke kl 11. Med Babysangfamilier

 

Torsdag 17. mai

Gudstjeneste i Nesodden kirke kl 10.00

Gudstjeneste i Gjøfjell kirke kl 11.30.

 

Søndag 20. mai – 1. Pinsedag

Høytidsgudstjeneste i Gjøfjell kirke kl 11.

 

Mandag 21. mai – 2. Pinsedag

Felleskirkelig gudstjeneste, To gård kl 12.

Prostigudstjeneste på Oscarsborg kl 12

 

Søndag 27. mai

Gudstjeneste i Nesodden kirke kl 11.

Gudstjeneste i Skoklefall kirke kl 11.

 

Søndag 3. juni

Gudstjeneste for små og store i Gjøfjell kirke kl 11. Tårnagenter

PULSgudstjeneste i Skoklefall kirke kl 18. NB

 

Søndag 10. juni

Gudstjeneste i Nesodden kirke kl 11.

 

Onsdag 13. juni

Vesper i Skoklefall kirke kl 19.30

 

Søndag 17. juni

Gudstjeneste i Gjøfjell kirke kl 11.

 

 

VIPPS – ved ofringer i kirkene:

SKOKLEFALL – 66 5 54 NB! Nytt nr

GJØFJELL - 28 5 78

NESODDEN - 13 8 99

  Kommentarer