26. mars 2019
  |  Logg inn
UTLEIE av menighetshusene: Gjøfjell, Nesodden og Skoklefall
UTLEIE av menighetshusene: Gjøfjell, Nesodden og Skoklefall

Menighetetene har menighetshus ved alle de tre kirkene - Gjøfjell i sørvest, Nesodden i øst og Skoklefall i nord.
Ta kontakt med utleieansvarlig for å bestille lokalene til selskap, konsert, møte eller minnesamvær. NB! Ta kontakt med dem på SMS eller epost, så får du svar så snart de har mulighet. 

 

 


Gjøfjell menighetshus, ved siden av kirken på Myklerud, Fagerstrand. Leiepris kr 1800.

(Menighetsrådet har vedtatt av menighetshuset kun leies ut etter gudstjenester i perioden mai til og med april.)
Kontakt Tone Killingmo 93 03 23 70 tonekillingmo@hotmail.com
Foto av Gjøfjell menighetshus:

 

Nesodden menighetshus, sør for kirkegården ved KIWI Kirkekrysset.

Leiepris kr 3000 (hverdag) og kr 3600 (lørdag/søndag). Kapasitet ca 100 tl bords. Se flere foto på egen facebook side.

Booking og visning Anne Marit Tronvik 92 05 10 89 anne.marit.tronvik@online.no

Foto av Nesodden menighetshus:Skoklefall menighetshus, ved siden av kirken på Skoklefall.

To saler med kjøkken i mellom. Leiepris stor sal og kjøkken kr 2000.
Kontakt Elisabeth Wehmer 91 73 43 69 elisabeth.wehmer@gmail.com
Foto av Skoklefall menighetshus:
 UTLEIE av menighetshusene: Gjøfjell, Nesodden og Skoklefall
UTLEIE av menighetshusene: Gjøfjell, Nesodden og Skoklefall

Menighetetene har menighetshus ved alle de tre kirkene - Gjøfjell i sørvest, Nesodden i øst og Skoklefall i nord.
Ta kontakt med utleieansvarlig for å bestille lokalene til selskap, konsert, møte eller minnesamvær. NB! Ta kontakt med dem på SMS eller epost, så får du svar så snart de har mulighet. 

 

 


Gjøfjell menighetshus, ved siden av kirken på Myklerud, Fagerstrand. Leiepris kr 1800.

(Menighetsrådet har vedtatt av menighetshuset kun leies ut etter gudstjenester i perioden mai til og med april.)
Kontakt Tone Killingmo 93 03 23 70 tonekillingmo@hotmail.com
Foto av Gjøfjell menighetshus:

 

Nesodden menighetshus, sør for kirkegården ved KIWI Kirkekrysset.

Leiepris kr 3000 (hverdag) og kr 3600 (lørdag/søndag). Kapasitet ca 100 tl bords. Se flere foto på egen facebook side.

Booking og visning Anne Marit Tronvik 92 05 10 89 anne.marit.tronvik@online.no

Foto av Nesodden menighetshus:Skoklefall menighetshus, ved siden av kirken på Skoklefall.

To saler med kjøkken i mellom. Leiepris stor sal og kjøkken kr 2000.
Kontakt Elisabeth Wehmer 91 73 43 69 elisabeth.wehmer@gmail.com
Foto av Skoklefall menighetshus:
 

  Kommentarer