26. mars 2019
  |  Logg inn
Ungdomsklubben i Gjøfjell menighetshus - 25.9. videre annenhver fredag
Ungdomsklubben i Gjøfjell menighetshus - 25.9. videre annenhver fredag
Annenhver fredag kl 18 til 22
Ungdomsklubben på Gjøfjell

Ungdomsklubben er for ungdom fra 14 år og oppover.
Vi møtes i Gjøfjell menighetshus annenhver fredag kl. 18 - 22

Follow høst 2015

Klubben er tilknyttet Acta, Normisjonens barne- og
ungdomsarbeid som blant annet arrangerer kurs, weekender o.l.

Styret består av Carini Ots, Julie Egsæter og
Niklas Koteng.

Kontakter og voksenledere Solveig (995 28 386) og Cristo Andresen-Ots (915 22 970), Maalfrid (473 38 639) og
Nils Ivar Bovim (tlf 917 98 782)

 

 Ungdomsklubben i Gjøfjell menighetshus - 25.9. videre annenhver fredag
Ungdomsklubben i Gjøfjell menighetshus - 25.9. videre annenhver fredag
Annenhver fredag kl 18 til 22
Ungdomsklubben på Gjøfjell

Ungdomsklubben er for ungdom fra 14 år og oppover.
Vi møtes i Gjøfjell menighetshus annenhver fredag kl. 18 - 22

Follow høst 2015

Klubben er tilknyttet Acta, Normisjonens barne- og
ungdomsarbeid som blant annet arrangerer kurs, weekender o.l.

Styret består av Carini Ots, Julie Egsæter og
Niklas Koteng.

Kontakter og voksenledere Solveig (995 28 386) og Cristo Andresen-Ots (915 22 970), Maalfrid (473 38 639) og
Nils Ivar Bovim (tlf 917 98 782)

 

 

  Kommentarer