16. januar 2019
  |  Logg inn
Utvidet fredningstid på felt O - Nesodden kirkegård
Utvidet fredningstid på felt O - Nesodden kirkegård
De siste tre-fire årene har mannskapet på kirkegården, i forbindelse med gravlegging på felt O, oppdaget at nedbrytingsprosessen på dette feltet ikke går som forventet, og man har konkludert med at fredningstiden på 20 år er for kort.
Nesodden kirkelige fellesråd har i møte 31.08.2010, saksnr 032/2010, vedtatt å utvide fredningstiden for kistegraver på felt O fra 20 til 40 år. Det vil si at gravene ikke kan gjenbrukes til kiste før etter 40 år etter siste gravlegging. Dette gjelder samtlige kistegraver på dette feltet.

Det kan imidlertid settes ned urner i disse gravene da urner ikke gravlegges like dypt som kister. Man kan sette ned inntil åtte urner pr kistegrav.

Kistegraver hvor sist gravlagte er gravlagt på dobbel dybde blir ikke berørt av den utvidede fredningstiden. Ny gravlegging i disse gravene vil skje på enkel dybde, og det er først etter dette at utvidet fredningstid vil få betydning for videre gravlegging i graven.

 Utvidet fredningstid på felt O - Nesodden kirkegård
Utvidet fredningstid på felt O - Nesodden kirkegård
De siste tre-fire årene har mannskapet på kirkegården, i forbindelse med gravlegging på felt O, oppdaget at nedbrytingsprosessen på dette feltet ikke går som forventet, og man har konkludert med at fredningstiden på 20 år er for kort.
Nesodden kirkelige fellesråd har i møte 31.08.2010, saksnr 032/2010, vedtatt å utvide fredningstiden for kistegraver på felt O fra 20 til 40 år. Det vil si at gravene ikke kan gjenbrukes til kiste før etter 40 år etter siste gravlegging. Dette gjelder samtlige kistegraver på dette feltet.

Det kan imidlertid settes ned urner i disse gravene da urner ikke gravlegges like dypt som kister. Man kan sette ned inntil åtte urner pr kistegrav.

Kistegraver hvor sist gravlagte er gravlagt på dobbel dybde blir ikke berørt av den utvidede fredningstiden. Ny gravlegging i disse gravene vil skje på enkel dybde, og det er først etter dette at utvidet fredningstid vil få betydning for videre gravlegging i graven.

 

  Kommentarer