16. januar 2019
  |  Logg inn
Hvordan ser ditt plantefelt ut? Spør oss om du er i tvil!
Hvordan ser ditt plantefelt ut? Spør oss om du er i tvil!

Ikke alle kjenner til reglene for hvordan det kan plantes og pyntes. Vi må dessverre fjerne busker som er satt opp på siden av gravstenen.

PLANTEFELT
Foran gravminnet er det anledning til å opparbeide et plantefelt i høyde med bakken omkring. Det må ikke være bredere enn gravminnets bredde. Det kan ikke stikke lenger fram enn 60 cm målt fra gravminnets bakkant.
Det kan ikke plantes vekster som overstiger gravminnets høyde eller med grener som går ut over plantefeltet.

Det er ikke anledning til å ramme inn plantefeltet med en hekk, lavt "gjerde" i plast eller tre, rullestein eller småstein.

Lykter, gravlys eller andre pyntegjenstander, som ikke fastmontert til gravminnet, må settes opp innenfor plantefeltet.

SMÅSTEIN KAN GJØRE FERDSEL PÅ KIRKEGÅRDEN FARLIG
De som jobber på kirkegården ønsker at det alltid skal være pent og hyggelig å komme til kirkegården, og at folk skal kunne fredes trygt der selvom de er i gang med klipping og annet vedlikehold.

Når plantefeltet er rammet inn med rullestein eller småstein kan disse bli små prosjektiler når kirkegårdsbetjeningen kommer med gressklipperen. Det samme gjelder singel og grus som legges oppå jorda i selve bedet.

 

 

 

 

 

Les mer på:

 Hvordan ser ditt plantefelt ut? Spør oss om du er i tvil!
Hvordan ser ditt plantefelt ut? Spør oss om du er i tvil!

Ikke alle kjenner til reglene for hvordan det kan plantes og pyntes. Vi må dessverre fjerne busker som er satt opp på siden av gravstenen.

PLANTEFELT
Foran gravminnet er det anledning til å opparbeide et plantefelt i høyde med bakken omkring. Det må ikke være bredere enn gravminnets bredde. Det kan ikke stikke lenger fram enn 60 cm målt fra gravminnets bakkant.
Det kan ikke plantes vekster som overstiger gravminnets høyde eller med grener som går ut over plantefeltet.

Det er ikke anledning til å ramme inn plantefeltet med en hekk, lavt "gjerde" i plast eller tre, rullestein eller småstein.

Lykter, gravlys eller andre pyntegjenstander, som ikke fastmontert til gravminnet, må settes opp innenfor plantefeltet.

SMÅSTEIN KAN GJØRE FERDSEL PÅ KIRKEGÅRDEN FARLIG
De som jobber på kirkegården ønsker at det alltid skal være pent og hyggelig å komme til kirkegården, og at folk skal kunne fredes trygt der selvom de er i gang med klipping og annet vedlikehold.

Når plantefeltet er rammet inn med rullestein eller småstein kan disse bli små prosjektiler når kirkegårdsbetjeningen kommer med gressklipperen. Det samme gjelder singel og grus som legges oppå jorda i selve bedet.

 

 

 

 

 

Les mer på:

 

  Kommentarer