16. januar 2019
  |  Logg inn
NYE satser fra 1.7.2017: Festeavgift for grav og kostnad ved gravferd for utenbyds boende
NYE satser fra 1.7.2017: Festeavgift for grav og kostnad ved gravferd for utenbyds boende

Avgifter for feste av grav fastsettes av kommunen etter forslag fra fellesrådet. Satser er samkjørt med de andre kommunene i Follo. 

Fornyelser er sendt ut i september 2017.

Festeavgifter vedtatt av Fellesrådet 22.2.2017 og Kommunestyret 21.6.2017:

 

Priselement Pris pr grav  Betales for Kommentar
Festefornyelse  kr 350,- pr år  5/10/20 år  
Feste/Reservasjon av sidergrav   kr 350,- pr år  20 år Kan kun reserveres i forbindelse med gravferd
Feste av grav til utenbygdsboende   kr 350,- pr år  20 år Utenbygdsboende har ikke rett til fri grav
Bisettelser utenbygdsboende  kr 2.000,-    Inkl. urnenedsettelse. Festeavgift kommer i tillegg
Kistebegravelse utenbygdsboende   kr 7.000,-   Kun i allerede festet grav
Urnenedsettelse innenbygdsboende  fritt    
Urnenedsettelse utenbygdsboende  kr 1.500,-    

 

 

 NYE satser fra 1.7.2017: Festeavgift for grav og kostnad ved gravferd for utenbyds boende
NYE satser fra 1.7.2017: Festeavgift for grav og kostnad ved gravferd for utenbyds boende

Avgifter for feste av grav fastsettes av kommunen etter forslag fra fellesrådet. Satser er samkjørt med de andre kommunene i Follo. 

Fornyelser er sendt ut i september 2017.

Festeavgifter vedtatt av Fellesrådet 22.2.2017 og Kommunestyret 21.6.2017:

 

Priselement Pris pr grav  Betales for Kommentar
Festefornyelse  kr 350,- pr år  5/10/20 år  
Feste/Reservasjon av sidergrav   kr 350,- pr år  20 år Kan kun reserveres i forbindelse med gravferd
Feste av grav til utenbygdsboende   kr 350,- pr år  20 år Utenbygdsboende har ikke rett til fri grav
Bisettelser utenbygdsboende  kr 2.000,-    Inkl. urnenedsettelse. Festeavgift kommer i tillegg
Kistebegravelse utenbygdsboende   kr 7.000,-   Kun i allerede festet grav
Urnenedsettelse innenbygdsboende  fritt    
Urnenedsettelse utenbygdsboende  kr 1.500,-    

 

 

 

  Kommentarer