16. januar 2019
  |  Logg inn
Åpent hus på Allehelgensaften, Nesodden menighetshus, lørdag 4.11. kl 13-17
Åpent hus på Allehelgensaften, Nesodden menighetshus,  lørdag 4.11. kl 13-17

Velkommen til tenning av lys på våre 2 kirkegårder i Allehelgenstiden! Savner du en grav å gå til - fordi veien er for lang dit dine kjære er gravlagt? Det er mulig å tenne lys ved de to minnelundene ved Nesodden kirke. (Se foto.)

Åpent hus på Allehelgensaften, lørdag 4. november kl 13-17.
Velkommen til Nesodden menighetshus.

MINNEGUDSTJENESTE i Nesodden kirke kl 15.00 

Er du på kirkegården for å tenne lys denne dagen?
Kom inn i varmen! Få kaffe og svele.

Her vil det også være hyggelig folk å prate med.

Nordre Lindebråte gårdsdrift selger lys og kranser ved Nesodden kirke 3. – 5.11. kl 10-18!

 

Velkommen til tenning av lys på våre 2 kirkegårder i Allehelgenstiden! Savner du en grav å gå til - fordi veien er for lang dit dine kjære er gravlagt? Det er mulig å tenne lys ved de to minnelundene ved Nesodden kirke.

Våre minnelunder ved Nesodden kirke:

Annonym minnelund (ned bakken og til høyre)

Navnet minnelund (nytt felt helt mot sør)

 

 Åpent hus på Allehelgensaften, Nesodden menighetshus, lørdag 4.11. kl 13-17
Åpent hus på Allehelgensaften, Nesodden menighetshus,  lørdag 4.11. kl 13-17

Velkommen til tenning av lys på våre 2 kirkegårder i Allehelgenstiden! Savner du en grav å gå til - fordi veien er for lang dit dine kjære er gravlagt? Det er mulig å tenne lys ved de to minnelundene ved Nesodden kirke. (Se foto.)

Åpent hus på Allehelgensaften, lørdag 4. november kl 13-17.
Velkommen til Nesodden menighetshus.

MINNEGUDSTJENESTE i Nesodden kirke kl 15.00 

Er du på kirkegården for å tenne lys denne dagen?
Kom inn i varmen! Få kaffe og svele.

Her vil det også være hyggelig folk å prate med.

Nordre Lindebråte gårdsdrift selger lys og kranser ved Nesodden kirke 3. – 5.11. kl 10-18!

 

Velkommen til tenning av lys på våre 2 kirkegårder i Allehelgenstiden! Savner du en grav å gå til - fordi veien er for lang dit dine kjære er gravlagt? Det er mulig å tenne lys ved de to minnelundene ved Nesodden kirke.

Våre minnelunder ved Nesodden kirke:

Annonym minnelund (ned bakken og til høyre)

Navnet minnelund (nytt felt helt mot sør)

 

 

  Kommentarer