26. mai 2017
  |  Logg inn
VESPER i Skoklefall kirke onsdag 14.6. kl 19.30
VESPER i Skoklefall kirke onsdag 14.6.  kl 19.30

 

Vesper i Skoklefall kirke 

En time med aftenstemning, flott musikk og gode tekster

En uformell kveldsgudstjeneste med hvilepuls, nattverd og kirkekaffe

Sogneprest Svein Hunnestad

 

 

 

 

VESPER i 2017 :  

 

Onsdag 14. juni

 

 

 

 

 

Gi en gave til Vesper - VIPPS  66554 

 

Vesper i 2017: 4.1., 25.1., 15.2., 15.3., 17.4., ?.5., 17.6.

 

Hva er det vi ønsker skal skje på vesper? «…at vi gjennom å møtes av det blikket som formidler Guds kjærlighet kan fornemme den ømheten som binder sammen alt. Og få være med i sangen.» Slik uttrykte prost Hege seg i en artikkel for mange år siden, og det er dette vi håper kan skje igjen.

Gave til Vesper - Kulturkonto 1201.28.30457 (merk betalingen med Vesper)

Det er skapt en god plattform for å drive Vesper videre. Alle oppgaver er like viktige. Vi trenger også givere, som kan være med på gjøre arbeidet videre mulig. Vi er takknemlig for alle som vil være med å bidra.

Svein Hunnestad, sokneprest i Skoklefall menighet

 VESPER i Skoklefall kirke onsdag 14.6. kl 19.30
VESPER i Skoklefall kirke onsdag 14.6.  kl 19.30

 

Vesper i Skoklefall kirke 

En time med aftenstemning, flott musikk og gode tekster

En uformell kveldsgudstjeneste med hvilepuls, nattverd og kirkekaffe

Sogneprest Svein Hunnestad

 

 

 

 

VESPER i 2017 :  

 

Onsdag 14. juni

 

 

 

 

 

Gi en gave til Vesper - VIPPS  66554 

 

Vesper i 2017: 4.1., 25.1., 15.2., 15.3., 17.4., ?.5., 17.6.

 

Hva er det vi ønsker skal skje på vesper? «…at vi gjennom å møtes av det blikket som formidler Guds kjærlighet kan fornemme den ømheten som binder sammen alt. Og få være med i sangen.» Slik uttrykte prost Hege seg i en artikkel for mange år siden, og det er dette vi håper kan skje igjen.

Gave til Vesper - Kulturkonto 1201.28.30457 (merk betalingen med Vesper)

Det er skapt en god plattform for å drive Vesper videre. Alle oppgaver er like viktige. Vi trenger også givere, som kan være med på gjøre arbeidet videre mulig. Vi er takknemlig for alle som vil være med å bidra.

Svein Hunnestad, sokneprest i Skoklefall menighet

 

  Kommentarer