17. august 2017
  |  Logg inn
VESPER i Skoklefall kirke onsdag 16.8. kl 19.30
VESPER i Skoklefall kirke onsdag 16.8.  kl 19.30

 

Vesper i Skoklefall kirke 

En time med aftenstemning, flott musikk og gode tekster

En uformell kveldsgudstjeneste med hvilepuls, nattverd og kirkekaffe

Sogneprest Svein Hunnestad

 

16. august kl 19.30

Svein Hunnestad og bandet ved Trygve og Tov

Nattverd

Ofring til Vesper

Kirkekaffe på kirkebakken

 

 

VESPER i 2017 :  

16. august, 20. september,

31. oktober, 15. november,

6. desember

 

Gi en gave til Vesper - VIPPS  66554 

 

 

 

Hva er det vi ønsker skal skje på vesper? «…at vi gjennom å møtes av det blikket som formidler Guds kjærlighet kan fornemme den ømheten som binder sammen alt. Og få være med i sangen.» Slik uttrykte prost Hege seg i en artikkel for mange år siden, og det er dette vi håper kan skje igjen.

Gave til Vesper - Kulturkonto 1201.28.30457 (merk betalingen med Vesper)

Det er skapt en god plattform for å drive Vesper videre. Alle oppgaver er like viktige. Vi trenger også givere, som kan være med på gjøre arbeidet videre mulig. Vi er takknemlig for alle som vil være med å bidra.

Svein Hunnestad, sokneprest i Skoklefall menighet

 VESPER i Skoklefall kirke onsdag 16.8. kl 19.30
VESPER i Skoklefall kirke onsdag 16.8.  kl 19.30

 

Vesper i Skoklefall kirke 

En time med aftenstemning, flott musikk og gode tekster

En uformell kveldsgudstjeneste med hvilepuls, nattverd og kirkekaffe

Sogneprest Svein Hunnestad

 

16. august kl 19.30

Svein Hunnestad og bandet ved Trygve og Tov

Nattverd

Ofring til Vesper

Kirkekaffe på kirkebakken

 

 

VESPER i 2017 :  

16. august, 20. september,

31. oktober, 15. november,

6. desember

 

Gi en gave til Vesper - VIPPS  66554 

 

 

 

Hva er det vi ønsker skal skje på vesper? «…at vi gjennom å møtes av det blikket som formidler Guds kjærlighet kan fornemme den ømheten som binder sammen alt. Og få være med i sangen.» Slik uttrykte prost Hege seg i en artikkel for mange år siden, og det er dette vi håper kan skje igjen.

Gave til Vesper - Kulturkonto 1201.28.30457 (merk betalingen med Vesper)

Det er skapt en god plattform for å drive Vesper videre. Alle oppgaver er like viktige. Vi trenger også givere, som kan være med på gjøre arbeidet videre mulig. Vi er takknemlig for alle som vil være med å bidra.

Svein Hunnestad, sokneprest i Skoklefall menighet

 

  Kommentarer