25. mars 2017
  |  Logg inn
VESPER i Skoklefall kirke 2. påskedag 17.4. kl 18.00 NB
VESPER i Skoklefall kirke 2. påskedag 17.4.  kl 18.00 NB

2. påsdag blir det Vesper kl 18 med ordinasjon av ny vikarprest Kristin Bugge Andersen ved biskop Atle Sommerfelt og prost Hege Fagermoen. Sokneprest Svein Hunnestad og bandet ved Trygve Beddari deltar. Kirkekaffe!  

 

Vesper i Skoklefall kirke 

En time med aftenstemning, flott musikk og gode tekster

En uformell kveldsgudstjeneste med hvilepuls, nattverd og kirkekaffe

Sogneprest Svein Hunnestad

 

,

 

 

VESPER i 2017 :  

2.  Påskedag mandag 17. april

Ordinasjon av ny prest ved biskop og prost 

 

 

Onsdag 14. juni

 

 

 

 

 

Gi en gave til Vesper - VIPPS  66554 

 

Vesper i 2017: 4.1., 25.1., 15.2., 15.3., 17.4., ?.5., 17.6.

 

Hva er det vi ønsker skal skje på vesper? «…at vi gjennom å møtes av det blikket som formidler Guds kjærlighet kan fornemme den ømheten som binder sammen alt. Og få være med i sangen.» Slik uttrykte prost Hege seg i en artikkel for mange år siden, og det er dette vi håper kan skje igjen.

Gave til Vesper - Kulturkonto 1201.28.30457 (merk betalingen med Vesper)

Det er skapt en god plattform for å drive Vesper videre. Alle oppgaver er like viktige. Vi trenger også givere, som kan være med på gjøre arbeidet videre mulig. Vi er takknemlig for alle som vil være med å bidra.

Svein Hunnestad, sokneprest i Skoklefall menighet

 VESPER i Skoklefall kirke 2. påskedag 17.4. kl 18.00 NB
VESPER i Skoklefall kirke 2. påskedag 17.4.  kl 18.00 NB

2. påsdag blir det Vesper kl 18 med ordinasjon av ny vikarprest Kristin Bugge Andersen ved biskop Atle Sommerfelt og prost Hege Fagermoen. Sokneprest Svein Hunnestad og bandet ved Trygve Beddari deltar. Kirkekaffe!  

 

Vesper i Skoklefall kirke 

En time med aftenstemning, flott musikk og gode tekster

En uformell kveldsgudstjeneste med hvilepuls, nattverd og kirkekaffe

Sogneprest Svein Hunnestad

 

,

 

 

VESPER i 2017 :  

2.  Påskedag mandag 17. april

Ordinasjon av ny prest ved biskop og prost 

 

 

Onsdag 14. juni

 

 

 

 

 

Gi en gave til Vesper - VIPPS  66554 

 

Vesper i 2017: 4.1., 25.1., 15.2., 15.3., 17.4., ?.5., 17.6.

 

Hva er det vi ønsker skal skje på vesper? «…at vi gjennom å møtes av det blikket som formidler Guds kjærlighet kan fornemme den ømheten som binder sammen alt. Og få være med i sangen.» Slik uttrykte prost Hege seg i en artikkel for mange år siden, og det er dette vi håper kan skje igjen.

Gave til Vesper - Kulturkonto 1201.28.30457 (merk betalingen med Vesper)

Det er skapt en god plattform for å drive Vesper videre. Alle oppgaver er like viktige. Vi trenger også givere, som kan være med på gjøre arbeidet videre mulig. Vi er takknemlig for alle som vil være med å bidra.

Svein Hunnestad, sokneprest i Skoklefall menighet

 

  Kommentarer