26. mars 2019
  |  Logg inn
VESPER i Skoklefall kirke 20.2.2019 kl 19.30
VESPER i Skoklefall kirke 20.2.2019 kl 19.30

 

NESTE VESPER ER 20. Februar  2019

 

Skoklefall kirke kl 19.30

VESPER med nattverd

Svein Hunnestad og band 

Ofring til vesper

Kirkekaffe 

 

 

 

En time med aftenstemning, flott musikk og gode tekster

En uformell kveldsgudstjeneste med hvilepuls, nattverd og kirkekaffe

Sogneprest Svein Hunnestad

 

 

 

 

 

 

VESPER i 2019:

23.1.

20.2.

20.3.

22.4.

 

 

5. september

3. oktober

28. november

 

 

Gi en gave til Vesper - VIPPS  66554 

 

 

 

Hva er det vi ønsker skal skje på vesper? «…at vi gjennom å møtes av det blikket som formidler Guds kjærlighet kan fornemme den ømheten som binder sammen alt. Og få være med i sangen.» Slik uttrykte prost Hege seg i en artikkel for mange år siden, og det er dette vi håper kan skje igjen.

Gave til Vesper - Kulturkonto 1201.28.30457 (merk betalingen med Vesper)

Det er skapt en god plattform for å drive Vesper videre. Alle oppgaver er like viktige. Vi trenger også givere, som kan være med på gjøre arbeidet videre mulig. Vi er takknemlig for alle som vil være med å bidra.

Svein Hunnestad, sokneprest i Skoklefall menighet

 VESPER i Skoklefall kirke 20.2.2019 kl 19.30
VESPER i Skoklefall kirke 20.2.2019 kl 19.30

 

NESTE VESPER ER 20. Februar  2019

 

Skoklefall kirke kl 19.30

VESPER med nattverd

Svein Hunnestad og band 

Ofring til vesper

Kirkekaffe 

 

 

 

En time med aftenstemning, flott musikk og gode tekster

En uformell kveldsgudstjeneste med hvilepuls, nattverd og kirkekaffe

Sogneprest Svein Hunnestad

 

 

 

 

 

 

VESPER i 2019:

23.1.

20.2.

20.3.

22.4.

 

 

5. september

3. oktober

28. november

 

 

Gi en gave til Vesper - VIPPS  66554 

 

 

 

Hva er det vi ønsker skal skje på vesper? «…at vi gjennom å møtes av det blikket som formidler Guds kjærlighet kan fornemme den ømheten som binder sammen alt. Og få være med i sangen.» Slik uttrykte prost Hege seg i en artikkel for mange år siden, og det er dette vi håper kan skje igjen.

Gave til Vesper - Kulturkonto 1201.28.30457 (merk betalingen med Vesper)

Det er skapt en god plattform for å drive Vesper videre. Alle oppgaver er like viktige. Vi trenger også givere, som kan være med på gjøre arbeidet videre mulig. Vi er takknemlig for alle som vil være med å bidra.

Svein Hunnestad, sokneprest i Skoklefall menighet

 

  Kommentarer