26. september 2017
  |  Logg inn
VESPER i Skoklefall kirke NB! Tirsdag 31.10. kl 19.30
VESPER i Skoklefall kirke NB! Tirsdag 31.10.  kl 19.30

20. september: Svein Hunnestad, Tov Ramstad og Trygve Beddari - VELKOMMEN!

 

Vesper i Skoklefall kirke 

En time med aftenstemning, flott musikk og gode tekster

En uformell kveldsgudstjeneste med hvilepuls, nattverd og kirkekaffe

Sogneprest Svein Hunnestad

 

 

 

VESPER i 2017 :  

 

31. oktober

Reformasjonsmarkering 500 år siden Martin Luther slo opp sine teser på kirkedøra.

Helge Nylenna preker og Gospelkor fra Nordstrand i Oslo synger.

 

 

 

 

15. november,

6. desember

 

Gi en gave til Vesper - VIPPS  66554 

 

 

 

Hva er det vi ønsker skal skje på vesper? «…at vi gjennom å møtes av det blikket som formidler Guds kjærlighet kan fornemme den ømheten som binder sammen alt. Og få være med i sangen.» Slik uttrykte prost Hege seg i en artikkel for mange år siden, og det er dette vi håper kan skje igjen.

Gave til Vesper - Kulturkonto 1201.28.30457 (merk betalingen med Vesper)

Det er skapt en god plattform for å drive Vesper videre. Alle oppgaver er like viktige. Vi trenger også givere, som kan være med på gjøre arbeidet videre mulig. Vi er takknemlig for alle som vil være med å bidra.

Svein Hunnestad, sokneprest i Skoklefall menighet

 VESPER i Skoklefall kirke NB! Tirsdag 31.10. kl 19.30
VESPER i Skoklefall kirke NB! Tirsdag 31.10.  kl 19.30

20. september: Svein Hunnestad, Tov Ramstad og Trygve Beddari - VELKOMMEN!

 

Vesper i Skoklefall kirke 

En time med aftenstemning, flott musikk og gode tekster

En uformell kveldsgudstjeneste med hvilepuls, nattverd og kirkekaffe

Sogneprest Svein Hunnestad

 

 

 

VESPER i 2017 :  

 

31. oktober

Reformasjonsmarkering 500 år siden Martin Luther slo opp sine teser på kirkedøra.

Helge Nylenna preker og Gospelkor fra Nordstrand i Oslo synger.

 

 

 

 

15. november,

6. desember

 

Gi en gave til Vesper - VIPPS  66554 

 

 

 

Hva er det vi ønsker skal skje på vesper? «…at vi gjennom å møtes av det blikket som formidler Guds kjærlighet kan fornemme den ømheten som binder sammen alt. Og få være med i sangen.» Slik uttrykte prost Hege seg i en artikkel for mange år siden, og det er dette vi håper kan skje igjen.

Gave til Vesper - Kulturkonto 1201.28.30457 (merk betalingen med Vesper)

Det er skapt en god plattform for å drive Vesper videre. Alle oppgaver er like viktige. Vi trenger også givere, som kan være med på gjøre arbeidet videre mulig. Vi er takknemlig for alle som vil være med å bidra.

Svein Hunnestad, sokneprest i Skoklefall menighet

 

  Kommentarer