16. januar 2019
  |  Logg inn
Ledig stilling - KIRKETJENER 100 % - frist 1.11.2017
Ledig stilling - KIRKETJENER 100 % - frist 1.11.2017

Nesodden kommune ligger sør for Oslo (25 minutter med ferge) og har ca 19.000 innbyggere. Kommunen har et rikt forenings- og kulturliv og gode frilufts- og bademuligheter.

Den norske kirke har tre sokn, Gjøfjell, Nesodden og Skoklefall, tre kirker og to kirkegårder. Staben utgjør 7 årsverk samt 3 prester.

KIRKETJENER

Nesodden kirkelige fellesråd har ledig en 100 % fast stilling som kirketjener fra 1. februar 2018.

Arbeidsoppgaver:

-           Praktisk tilrettelegging og deltakelse ved gudstjenester, andre kirkelige

handlinger (gravferder, vielser), urnenedsettelser og konserter i kirkene: Gjøfjell, Nesodden og Skoklefall.

-           Organisering av renhold og vedlikeholdsarbeid på bygninger, inventar og utstyr.

-           Samarbeid med kommunens ansatte på kirkegårdene.

-           Samarbeid med kirketjener i 10 % stilling samt andre kirketjenervikarer.

-           Bistå kirkesenteret med publikumsmottak ved ferieavvikling m.m.

Krav til kompetanse:

Vi ønsker en person med følgende kompetanse og personlige egenskaper:

-           Erfaring fra tilsvarende arbeid

-           Kjennskap til kirkelige forhold er en fordel

-           Selvstendighet og personlig egnethet for stillingen vektlegges

-           Medlemskap i Den norske kirke

-           Pågangsmot, kreativitet og fleksibilitet

 

Lønn i henhold til tariffavtale for kirkelig sektor. Kvelds- og helgearbeid må påregnes.

Søker må disponere egen bil.

 

Spørsmål om stillingen kan rettes til kirkeverge Jan Heier tlf 40722014.

Søknad med cv, attester og referanser sendes til:

 

Nesodden kirkelige fellesråd

Tangen nærsenter, Vestveien 51, 1452 Nesoddtangen

kirken@nesodden.kirken.no

Søknadsfrist 1. november 2017.Ledig stilling - KIRKETJENER 100 % - frist 1.11.2017
Ledig stilling - KIRKETJENER 100 % - frist 1.11.2017

Nesodden kommune ligger sør for Oslo (25 minutter med ferge) og har ca 19.000 innbyggere. Kommunen har et rikt forenings- og kulturliv og gode frilufts- og bademuligheter.

Den norske kirke har tre sokn, Gjøfjell, Nesodden og Skoklefall, tre kirker og to kirkegårder. Staben utgjør 7 årsverk samt 3 prester.

KIRKETJENER

Nesodden kirkelige fellesråd har ledig en 100 % fast stilling som kirketjener fra 1. februar 2018.

Arbeidsoppgaver:

-           Praktisk tilrettelegging og deltakelse ved gudstjenester, andre kirkelige

handlinger (gravferder, vielser), urnenedsettelser og konserter i kirkene: Gjøfjell, Nesodden og Skoklefall.

-           Organisering av renhold og vedlikeholdsarbeid på bygninger, inventar og utstyr.

-           Samarbeid med kommunens ansatte på kirkegårdene.

-           Samarbeid med kirketjener i 10 % stilling samt andre kirketjenervikarer.

-           Bistå kirkesenteret med publikumsmottak ved ferieavvikling m.m.

Krav til kompetanse:

Vi ønsker en person med følgende kompetanse og personlige egenskaper:

-           Erfaring fra tilsvarende arbeid

-           Kjennskap til kirkelige forhold er en fordel

-           Selvstendighet og personlig egnethet for stillingen vektlegges

-           Medlemskap i Den norske kirke

-           Pågangsmot, kreativitet og fleksibilitet

 

Lønn i henhold til tariffavtale for kirkelig sektor. Kvelds- og helgearbeid må påregnes.

Søker må disponere egen bil.

 

Spørsmål om stillingen kan rettes til kirkeverge Jan Heier tlf 40722014.

Søknad med cv, attester og referanser sendes til:

 

Nesodden kirkelige fellesråd

Tangen nærsenter, Vestveien 51, 1452 Nesoddtangen

kirken@nesodden.kirken.no

Søknadsfrist 1. november 2017.

  Kommentarer