26. mars 2019
  |  Logg inn
BLI MED PÅ VÅR SPØRREUNDERSØKELSE - frist 7. november 2016
BLI MED PÅ VÅR SPØRREUNDERSØKELSE - frist 7. november 2016

Hei Nesodding!

VI TRENGER DINE ERFARINGER OG MENINGER OM KIRKE OG MENIGHET

 • Har du 10 minutter til en spørreundersøkelse?

   

   

  Hvorfor: Vi trenger Nesoddingers erfaringer og meninger om kirken som grunnlag for planlegging og utvikling av menigheten.

  Hvem: Du som Nesodding inviteres til å si din mening – også du som ikke er medlem av kirken.

  Fordelen med å delta: Din mening kan hjelpe den lokale kirken til å videreutvikle en profil og et tilbud som passer bedre for folk på Nesodden.

  Dette er en del av prosjektet ”Menighetsutvikling i folkekirken”.

  Vi forsikrer om full diskresjon ved deltagelse. Svarene blir behandlet konfidensielt og blir anonymisert, som betyr at ingen kan spore svarene tilbake til deg. Alle som jobber med undersøkelsen har taushetsplikt. Prosjektet er meldt til Personvernombudet i Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste (NSD).

  Trenger du mer informasjon? Kontakt:

 • Jan Heier, Menighetsforvalter på Nesodden kirkesenter
 • Tlf: sentralbord  66965820 (kl 12-15)  
 •  menighetsforvalter@nesodden.kirken.no                                                                               

  På forhånd takk for ditt bidrag!

 

Her finner du lenke til undersøkelsen - svarfrist 7. november:

https://response.questback.com/kirkeligarbeidsgiveroginteress/6kifsmjxml   

 

 

 

 

 BLI MED PÅ VÅR SPØRREUNDERSØKELSE - frist 7. november 2016
BLI MED PÅ VÅR SPØRREUNDERSØKELSE - frist 7. november 2016

Hei Nesodding!

VI TRENGER DINE ERFARINGER OG MENINGER OM KIRKE OG MENIGHET

 • Har du 10 minutter til en spørreundersøkelse?

   

   

  Hvorfor: Vi trenger Nesoddingers erfaringer og meninger om kirken som grunnlag for planlegging og utvikling av menigheten.

  Hvem: Du som Nesodding inviteres til å si din mening – også du som ikke er medlem av kirken.

  Fordelen med å delta: Din mening kan hjelpe den lokale kirken til å videreutvikle en profil og et tilbud som passer bedre for folk på Nesodden.

  Dette er en del av prosjektet ”Menighetsutvikling i folkekirken”.

  Vi forsikrer om full diskresjon ved deltagelse. Svarene blir behandlet konfidensielt og blir anonymisert, som betyr at ingen kan spore svarene tilbake til deg. Alle som jobber med undersøkelsen har taushetsplikt. Prosjektet er meldt til Personvernombudet i Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste (NSD).

  Trenger du mer informasjon? Kontakt:

 • Jan Heier, Menighetsforvalter på Nesodden kirkesenter
 • Tlf: sentralbord  66965820 (kl 12-15)  
 •  menighetsforvalter@nesodden.kirken.no                                                                               

  På forhånd takk for ditt bidrag!

 

Her finner du lenke til undersøkelsen - svarfrist 7. november:

https://response.questback.com/kirkeligarbeidsgiveroginteress/6kifsmjxml   

 

 

 

 

 

  Kommentarer