16. januar 2019
  |  Logg inn
TIL DEG SOM ER FESTER AV ET GRAVSTED
TIL DEG SOM ER FESTER AV ET GRAVSTED

Det er fester av grav som har rettigheten til å bestemme hvem som skal kunne bruke graven, utforming av gravminnet, blomsterstell og alt annet som gjelder graven. Ved oppsetting av gravminne skal kirkegårdsforvaltningen gi tillatelse til både størrelse, utseende og plassering. Fester har også plikt til å ivareta graven slik at den ikke er til sjenanse på kirkegården. Dersom fester ønsker å overføre festeretten til en annen, må det skje med samtykke fra kirkekontoret Dersom en fester dør skal dødsboet melde fra til kirkekontoret om hvem festet ønskes overført til.

TIL DEG SOM VIL VÆRE TILSTEDE VED URNENEDSETTING

Når kisten gravlegges er det nesten alltid noen etterlatte til stede ved graven under handlingen. Men når en urne gravlegges er det ikke selvsagt. Ta gjerne kontakt med Nesodden kirkesenter og si i fra om du/dere ønsker å være til stede under urnenedsettelsen. Dette gjøres gjerne i forbindelse med at man avtaler tidspunkt for urnenedsettelsen. Denne avtalen gjøre med Nesodden kirkesenter.

TIL DEG SOM SKAL ANSKAFFE GRAVMINNE

Det er anledning til å sette opp ett gravminne på hvert gravsted. Når jorda på en kistegrav har satt seg tilstrekkelig, vil de kirkegårdsansatte sørge for planering og tilsåing av graven. Kirkekontoret skal godkjenne det før oppsetting. Den som er ansvarlig for frigrav eller er fester av gravsted, er ansvarlig for at gravminnet ikke vedlikeholdes. Gravminnet kan forsynes med tekst, symboler, dekor og fotografier. Alt skal være sømmelig, og navn som settes på skal være identisk med den avdøde som er gravlagt i gravstedet. Gravminnet skal være solid og tåle de påkjenninger det utsettes for ved vanlig drift og vedlikehold av kirkegården.

 

Et gravminne til kistegrav skal ikke være høyere enn 150 cm, bredere enn 85 cm og tykkere enn 60 cm, begrenset slik at største høyde x største bredde x største tykkelse ikke overstiger 0,2 m3 og vekten ikke overstiger 300 kg.

 

På en urnegrav skal gravminnet ikke være høyere enn 80 cm, bredere enn 75 cm og tykkere enn 60 cm, begrenset slik at største høyde x største bredde x største tykkelse ikke overstiger 0,1 m3 og vekten ikke overstiger 150 kg.

TIL DEG SOM SKAL BETALE AVGIFTER TIL KIRKEGÅRDEN

En urnegrav og en enkel kistegrav er fri for betaling i fredningstiden, men det må betales for å feste en grav ved siden av den som tas i bruk. Festeavgiften fastsettes av kommunestyret etter forslag fra kirkelig fellesråd. Når frigravperioden er opphørt forfaller det festeavgift også for disse gravene dersom pårørende ønsker å beholde gravstedet. For avdøde som ikke var bosatt i Nesodden kommune da dødsfallet fant sted, er betalingsbetingelsene noe annerledes. Kirkekontoret kan gi nærmere opplysninger om dette.

 

TIL DEG SOM SKAL BESØKE KIRKEGÅRDEN

Alle er velkommen til å besøke kirkegårdene på Nesodden, men opphold og ferdsel må skje med en verdighet som kirkegårdens egenart tilsier. Besøkende skal så vidt mulig ferdes gående.

 

Har du spørsmål?

Ta kontakt med oss vi bistår deg gjerne. Du kan nå oss på følgende måte:

 

Nesodden kirkelige fellesråd Tlf. 66 96 58 20 kl. 1200-1500 (mandag til fredag)

E-post: kirken@nesodden.kirken.no

Nettsted: www.nesodden.kirken.no

 

Du kan også besøke oss på Nesodden kirkesenter, Tangen Nærsenter, Vestveien 51, 1450 NesoddtangenTIL DEG SOM ER FESTER AV ET GRAVSTED
TIL DEG SOM ER FESTER AV ET GRAVSTED

Det er fester av grav som har rettigheten til å bestemme hvem som skal kunne bruke graven, utforming av gravminnet, blomsterstell og alt annet som gjelder graven. Ved oppsetting av gravminne skal kirkegårdsforvaltningen gi tillatelse til både størrelse, utseende og plassering. Fester har også plikt til å ivareta graven slik at den ikke er til sjenanse på kirkegården. Dersom fester ønsker å overføre festeretten til en annen, må det skje med samtykke fra kirkekontoret Dersom en fester dør skal dødsboet melde fra til kirkekontoret om hvem festet ønskes overført til.

TIL DEG SOM VIL VÆRE TILSTEDE VED URNENEDSETTING

Når kisten gravlegges er det nesten alltid noen etterlatte til stede ved graven under handlingen. Men når en urne gravlegges er det ikke selvsagt. Ta gjerne kontakt med Nesodden kirkesenter og si i fra om du/dere ønsker å være til stede under urnenedsettelsen. Dette gjøres gjerne i forbindelse med at man avtaler tidspunkt for urnenedsettelsen. Denne avtalen gjøre med Nesodden kirkesenter.

TIL DEG SOM SKAL ANSKAFFE GRAVMINNE

Det er anledning til å sette opp ett gravminne på hvert gravsted. Når jorda på en kistegrav har satt seg tilstrekkelig, vil de kirkegårdsansatte sørge for planering og tilsåing av graven. Kirkekontoret skal godkjenne det før oppsetting. Den som er ansvarlig for frigrav eller er fester av gravsted, er ansvarlig for at gravminnet ikke vedlikeholdes. Gravminnet kan forsynes med tekst, symboler, dekor og fotografier. Alt skal være sømmelig, og navn som settes på skal være identisk med den avdøde som er gravlagt i gravstedet. Gravminnet skal være solid og tåle de påkjenninger det utsettes for ved vanlig drift og vedlikehold av kirkegården.

 

Et gravminne til kistegrav skal ikke være høyere enn 150 cm, bredere enn 85 cm og tykkere enn 60 cm, begrenset slik at største høyde x største bredde x største tykkelse ikke overstiger 0,2 m3 og vekten ikke overstiger 300 kg.

 

På en urnegrav skal gravminnet ikke være høyere enn 80 cm, bredere enn 75 cm og tykkere enn 60 cm, begrenset slik at største høyde x største bredde x største tykkelse ikke overstiger 0,1 m3 og vekten ikke overstiger 150 kg.

TIL DEG SOM SKAL BETALE AVGIFTER TIL KIRKEGÅRDEN

En urnegrav og en enkel kistegrav er fri for betaling i fredningstiden, men det må betales for å feste en grav ved siden av den som tas i bruk. Festeavgiften fastsettes av kommunestyret etter forslag fra kirkelig fellesråd. Når frigravperioden er opphørt forfaller det festeavgift også for disse gravene dersom pårørende ønsker å beholde gravstedet. For avdøde som ikke var bosatt i Nesodden kommune da dødsfallet fant sted, er betalingsbetingelsene noe annerledes. Kirkekontoret kan gi nærmere opplysninger om dette.

 

TIL DEG SOM SKAL BESØKE KIRKEGÅRDEN

Alle er velkommen til å besøke kirkegårdene på Nesodden, men opphold og ferdsel må skje med en verdighet som kirkegårdens egenart tilsier. Besøkende skal så vidt mulig ferdes gående.

 

Har du spørsmål?

Ta kontakt med oss vi bistår deg gjerne. Du kan nå oss på følgende måte:

 

Nesodden kirkelige fellesråd Tlf. 66 96 58 20 kl. 1200-1500 (mandag til fredag)

E-post: kirken@nesodden.kirken.no

Nettsted: www.nesodden.kirken.no

 

Du kan også besøke oss på Nesodden kirkesenter, Tangen Nærsenter, Vestveien 51, 1450 Nesoddtangen

  Kommentarer