22. januar 2018
  |  Logg inn
Nesodden Kirkeakademi - samtale og suppe lørdag 3. februar 2018. kl 14.00-16.30
Nesodden Kirkeakademi - samtale og suppe lørdag 3. februar 2018. kl 14.00-16.30

Stein Turtumøygard vil fortelle fra Nesoddens kirkehistorie... om samfunn og ferdselsveier i endring.
«Den gang nesoddingene bygde seg kirker» Samtale og suppe på Nesodden menighetshus

Norske kirkeakademier er en økumenisk bevegelse - Et forum for tro, kultur og samfunn 

 

Lørdag 3. februar 2018 kl 14.00 - 16.30:

Kirkeakademiet vil drive folkeopplysning også i 2018.

Lørdag 3. februar 2018 kl 14 inviterer styret til ny samling med suppe.

Stein Turtumøygard vil fortelle fra Nesoddens kirkehistorie... om samfunn og ferdselsveier i endring.
«Den gang nesoddingene bygde seg kirker»

 

Nesodden kirkeakademi arrangerte to samlinger i høsten 2018.
Vi inviterer til samtale og enkelt måltid etter aktuelle innledninger på menighetshuset ved Nesodden kirke kl 14.00-17.00

Lørdag 11. november 14.00-17.00: Hva slags reformasjon trenger kirken i dag?
Like etter høydepunktet i 500-årsjubileet for den lutherske reformasjon (31. oktober) innleder Helge Hognestad og Synnøve Sakura Heggem. De spør hverandre og forsamlingen: Hva slags reformasjon av kristendom trenger Nesodden, Norge og verden i dag? Hognestad presenterer sitt åndelige testamente "Ny tid - ny åndelighet. 

Den kristne åndsarv og bevissthetsforvandling" og Heggem sin nypubliserte artikkel i boka "På Afstand" (utgitt i Danmark), om Maria i Luther og Grundtvigs lys, i et kjønnskritisk perspektiv.
Felles samtale og suppe i etterkant.


Lørdag 2. desember 14.00-17.00:
Nytt liv i verden. Skal barnet døpes, velsignes, eller?

Sommeren 2016 ble et lite barn velsignet i Nesodden kirke, men ikke døpt. Foreldrene, Synnøve og Thomas Ugelvik, som bor på Nesodden,
fant sammen med prest Synnøve S Heggem fram til et ritual alle kunne ha tillit til. Kirke og samfunn er i rask og ofte uoversiktlig endring.
Hva gjør det med forvaltning av tradisjoner, kirkebygg og personlige relasjoner? Foreldrene og Heggem forteller om hvordan ritualet ble til, gjennomføring og respons fra familiene som feiret nytt liv i verden.
Felles samtale og suppe i etterkant.

 

 Nesodden Kirkeakademi - samtale og suppe lørdag 3. februar 2018. kl 14.00-16.30
Nesodden Kirkeakademi - samtale og suppe lørdag 3. februar 2018. kl 14.00-16.30

Stein Turtumøygard vil fortelle fra Nesoddens kirkehistorie... om samfunn og ferdselsveier i endring.
«Den gang nesoddingene bygde seg kirker» Samtale og suppe på Nesodden menighetshus

Norske kirkeakademier er en økumenisk bevegelse - Et forum for tro, kultur og samfunn 

 

Lørdag 3. februar 2018 kl 14.00 - 16.30:

Kirkeakademiet vil drive folkeopplysning også i 2018.

Lørdag 3. februar 2018 kl 14 inviterer styret til ny samling med suppe.

Stein Turtumøygard vil fortelle fra Nesoddens kirkehistorie... om samfunn og ferdselsveier i endring.
«Den gang nesoddingene bygde seg kirker»

 

Nesodden kirkeakademi arrangerte to samlinger i høsten 2018.
Vi inviterer til samtale og enkelt måltid etter aktuelle innledninger på menighetshuset ved Nesodden kirke kl 14.00-17.00

Lørdag 11. november 14.00-17.00: Hva slags reformasjon trenger kirken i dag?
Like etter høydepunktet i 500-årsjubileet for den lutherske reformasjon (31. oktober) innleder Helge Hognestad og Synnøve Sakura Heggem. De spør hverandre og forsamlingen: Hva slags reformasjon av kristendom trenger Nesodden, Norge og verden i dag? Hognestad presenterer sitt åndelige testamente "Ny tid - ny åndelighet. 

Den kristne åndsarv og bevissthetsforvandling" og Heggem sin nypubliserte artikkel i boka "På Afstand" (utgitt i Danmark), om Maria i Luther og Grundtvigs lys, i et kjønnskritisk perspektiv.
Felles samtale og suppe i etterkant.


Lørdag 2. desember 14.00-17.00:
Nytt liv i verden. Skal barnet døpes, velsignes, eller?

Sommeren 2016 ble et lite barn velsignet i Nesodden kirke, men ikke døpt. Foreldrene, Synnøve og Thomas Ugelvik, som bor på Nesodden,
fant sammen med prest Synnøve S Heggem fram til et ritual alle kunne ha tillit til. Kirke og samfunn er i rask og ofte uoversiktlig endring.
Hva gjør det med forvaltning av tradisjoner, kirkebygg og personlige relasjoner? Foreldrene og Heggem forteller om hvordan ritualet ble til, gjennomføring og respons fra familiene som feiret nytt liv i verden.
Felles samtale og suppe i etterkant.

 

 

  Kommentarer