26. mars 2019
  |  Logg inn
ÅRSMØTER i menighetene i 2018
ÅRSMØTER i menighetene i 2018

ÅRSMØTER I MENIGHETENE:

Gjøfjell tirsdag 17. april kl 19 - hent årsmelding og regnskap her...

 

 

ÅRSMØTER I MENIGHETENE:

Gjøfjell tirsdag 17. april kl 19.00 i Gjøfjell menighetshus

Årsmelding legges ut 8.4. i kirken og på hjemmesiden:

ÅRSMELDING 2017

Regnskap 2017 

_______________________________________________________________________________________

Nesodden torsdag 15. mars kl 18.00 NB! 

i Nesodden menighetshus.   REGNSKAP   ÅRSMELDING ligger her!    

______________________________________________________

  • Skoklefall tirsdag 27. februar kl 18 + fest for frivillige.

Invitasjon til fest tirsdag 27. februar kl 19.15 i Skoklefall menighetshus

Som frivillig er du en viktig ressurs for Skoklefall menighet. Vi har derfor gleden av å invitere deg til fest og takke for din innsats.    

Det vil være årsmøte i menighetshuset kl. 18.00 og vi håper så mange som mulig har anledning til å være med på dette i forkant av festen.    

Prost Hege E Fagermoen, sokneprest Svein Hunnestad og kapellan Elisabeth Moss-Fongen deltar på årsmøtet og festen.                            

Det blir et varmt måltid med kaffe og kaker etterpå.

Kvelden avsluttes med en samling i kirken med nattverd ledet av kapellan Elisabeth Moss-Fongen.

Påmelding til Kai Heggelund innen 21. februar

kai_heggelund@hotmailmail.com, tlf.  906 70 070

Meld fra hvis du har matintoleranse eller trenger skyss

Hjertelig velkommen til deg/dere med familie

Vennlig hilsen Skoklefall menighetsråd

INVITASJON

ÅRSMELDING 2017

REGNSKAP OG BUDSJETT

Agenda for årsmøtet 27.2.2018 

 

 

 

 

  • Nesodden torsdag 15. mars kl 19.
  • Gjøfjell tirsdag 17. april kl 19.

 

 

 ÅRSMØTER i menighetene i 2018
ÅRSMØTER i menighetene i 2018

ÅRSMØTER I MENIGHETENE:

Gjøfjell tirsdag 17. april kl 19 - hent årsmelding og regnskap her...

 

 

ÅRSMØTER I MENIGHETENE:

Gjøfjell tirsdag 17. april kl 19.00 i Gjøfjell menighetshus

Årsmelding legges ut 8.4. i kirken og på hjemmesiden:

ÅRSMELDING 2017

Regnskap 2017 

_______________________________________________________________________________________

Nesodden torsdag 15. mars kl 18.00 NB! 

i Nesodden menighetshus.   REGNSKAP   ÅRSMELDING ligger her!    

______________________________________________________

  • Skoklefall tirsdag 27. februar kl 18 + fest for frivillige.

Invitasjon til fest tirsdag 27. februar kl 19.15 i Skoklefall menighetshus

Som frivillig er du en viktig ressurs for Skoklefall menighet. Vi har derfor gleden av å invitere deg til fest og takke for din innsats.    

Det vil være årsmøte i menighetshuset kl. 18.00 og vi håper så mange som mulig har anledning til å være med på dette i forkant av festen.    

Prost Hege E Fagermoen, sokneprest Svein Hunnestad og kapellan Elisabeth Moss-Fongen deltar på årsmøtet og festen.                            

Det blir et varmt måltid med kaffe og kaker etterpå.

Kvelden avsluttes med en samling i kirken med nattverd ledet av kapellan Elisabeth Moss-Fongen.

Påmelding til Kai Heggelund innen 21. februar

kai_heggelund@hotmailmail.com, tlf.  906 70 070

Meld fra hvis du har matintoleranse eller trenger skyss

Hjertelig velkommen til deg/dere med familie

Vennlig hilsen Skoklefall menighetsråd

INVITASJON

ÅRSMELDING 2017

REGNSKAP OG BUDSJETT

Agenda for årsmøtet 27.2.2018 

 

 

 

 

  • Nesodden torsdag 15. mars kl 19.
  • Gjøfjell tirsdag 17. april kl 19.

 

 

 

  Kommentarer