26. mars 2019
  |  Logg inn
KONFIRMASJONS gudstjenester i september 2018
KONFIRMASJONS gudstjenester i september 2018

NB! Foreldremøte blir i starten av 2018 - ikke i september 2017! 

DATOER FOR KONFIRMASJON:

Lørdag 8.9.2018: Gjøfjell og Skoklefall kirker

Søndag 9.9.2018: Skoklefall og Nesodden kirker

Lørdag 15.9.2018: Skoklefall og Nesodden kirker

Søndag: 16.9.2018: Nesodden kirke

Vi setter opp inntil 3 gudstjenester i hver kirke - kl 11.00, 12.30, 14.00. 

Konfirmantpåmelding fra 10. mai til nytt konfirmantopplegg. Følg lenken!

ved trosopplæringsleder Jarl Eidjord

 

Hva betyr konfirmasjonen for dem som konfirmeres? Hva sitter disse cirka 40 000 ungdommene som hvert år fyller kirkene våre igjen med etter nærmere ett år med konfirmantopplegg i kirken? Det gis nok 40 000 svar på dette spørsmålet: Gøy. Kjedelig. Greit. Tradisjon. Undervisning. Leir. Forelska. Lei. Tro. Gaver. Sorg. Gudstjenester. Håp. Vennskap. Glede. Det gis nok mange svar.

 

For min egen del er det en ting som har blitt helt avgjørende for en optimal konfirmanttid; og det er konfirmantleiren. Etter å ha jobbet med konfirmanter i 30 år ser jeg at det er på leirene som pågår over flere dager at det skjer noe med de unge som ikke er så lett å forklare. Jeg kan se tilbake på asosiale unge som kommer inn i gode vennegjenger, ungdom med store tilpassingsproblemer har ”knekt koden” for å fungere godt sammen med andre og at mennesker med utviklingshemming kan ha helbredende virkning på ethvert ungdomsmiljø. Men mer enn dette har jeg sett at ungdom får et møte med det hellige og en opplevelse av en voksene tro som gir lyst til å ha kontakt med kirkens konfirmant- og ungdomsarbeid videre.

Neste konfirmantkull vil derfor først starte opp januar, selv om påmeldingen starter som vanlig den 10. mai.

 • Januar 2018:   presentasjonsgudstjenester
 • januar – juni:   undervisningssamlinger, fasteaksjonen og gudstjenester
 • august:            5 eller 6 dagers konfirmantleir på Åh stiftsgård utenfor Uddevalla med

                          innlagt tur til Liseberg, samtalegudstjeneste

 • september:      konfirmasjoner 8., 9., 15. og 16. september

Informasjon kommer i posten i første halvdel av mai, og vi ønsker alle velkommen til å melde seg til kirkelig konfirmasjon. Hvis du ikke får info i posten i innen 15. mai er det bare å kontakte oss så sender vi den til deg.

 

 KONFIRMASJONS gudstjenester i september 2018
KONFIRMASJONS gudstjenester i september 2018

NB! Foreldremøte blir i starten av 2018 - ikke i september 2017! 

DATOER FOR KONFIRMASJON:

Lørdag 8.9.2018: Gjøfjell og Skoklefall kirker

Søndag 9.9.2018: Skoklefall og Nesodden kirker

Lørdag 15.9.2018: Skoklefall og Nesodden kirker

Søndag: 16.9.2018: Nesodden kirke

Vi setter opp inntil 3 gudstjenester i hver kirke - kl 11.00, 12.30, 14.00. 

Konfirmantpåmelding fra 10. mai til nytt konfirmantopplegg. Følg lenken!

ved trosopplæringsleder Jarl Eidjord

 

Hva betyr konfirmasjonen for dem som konfirmeres? Hva sitter disse cirka 40 000 ungdommene som hvert år fyller kirkene våre igjen med etter nærmere ett år med konfirmantopplegg i kirken? Det gis nok 40 000 svar på dette spørsmålet: Gøy. Kjedelig. Greit. Tradisjon. Undervisning. Leir. Forelska. Lei. Tro. Gaver. Sorg. Gudstjenester. Håp. Vennskap. Glede. Det gis nok mange svar.

 

For min egen del er det en ting som har blitt helt avgjørende for en optimal konfirmanttid; og det er konfirmantleiren. Etter å ha jobbet med konfirmanter i 30 år ser jeg at det er på leirene som pågår over flere dager at det skjer noe med de unge som ikke er så lett å forklare. Jeg kan se tilbake på asosiale unge som kommer inn i gode vennegjenger, ungdom med store tilpassingsproblemer har ”knekt koden” for å fungere godt sammen med andre og at mennesker med utviklingshemming kan ha helbredende virkning på ethvert ungdomsmiljø. Men mer enn dette har jeg sett at ungdom får et møte med det hellige og en opplevelse av en voksene tro som gir lyst til å ha kontakt med kirkens konfirmant- og ungdomsarbeid videre.

Neste konfirmantkull vil derfor først starte opp januar, selv om påmeldingen starter som vanlig den 10. mai.

 • Januar 2018:   presentasjonsgudstjenester
 • januar – juni:   undervisningssamlinger, fasteaksjonen og gudstjenester
 • august:            5 eller 6 dagers konfirmantleir på Åh stiftsgård utenfor Uddevalla med

                          innlagt tur til Liseberg, samtalegudstjeneste

 • september:      konfirmasjoner 8., 9., 15. og 16. september

Informasjon kommer i posten i første halvdel av mai, og vi ønsker alle velkommen til å melde seg til kirkelig konfirmasjon. Hvis du ikke får info i posten i innen 15. mai er det bare å kontakte oss så sender vi den til deg.

 

 

  Kommentarer