22. mars 2018
  |  Logg inn
Onsdagsåpent i oddetallsuker - ikke 28.3. Se Skjærtorsdag!
Onsdagsåpent i oddetallsuker - ikke 28.3. Se Skjærtorsdag!

   

 

Onsdager i 2018:  .... annenhver onsdag -  i oddetalls uker .... startet 31.1.2018
Velkommen til Onsdagskvelder i Gjøfjell menighetshus kl 19.00-21.30

Åpne samlinger om kristen tro, med lovsang i sentrum. Kveldsmat.

Kontakt Nils Ivar Bovim, 91798782

 

 

 

 Onsdagsåpent i oddetallsuker - ikke 28.3. Se Skjærtorsdag!
Onsdagsåpent i oddetallsuker - ikke 28.3. Se Skjærtorsdag!

   

 

Onsdager i 2018:  .... annenhver onsdag -  i oddetalls uker .... startet 31.1.2018
Velkommen til Onsdagskvelder i Gjøfjell menighetshus kl 19.00-21.30

Åpne samlinger om kristen tro, med lovsang i sentrum. Kveldsmat.

Kontakt Nils Ivar Bovim, 91798782

 

 

 

 

  Kommentarer