17. august 2017
  |  Logg inn
Ledig stilling - Kirkeverge
Ledig stilling - Kirkeverge

Nesodden kirkelige fellesråd lyser ut stilling som kirkeverge fra 1.10.2017.

Søknadsfrist  28.8.2017

Se utlysningen! 

 

ÅRSMELDINGER for fellesrådet og de 3 menighetene på Nesodden.

  Kommentarer