18. juni 2018
  |  Logg inn
Budsjett 2018 - fellesrådets innspill til kommunen
Budsjett 2018 - fellesrådets innspill til kommunen

«Rådmannen foreslår å innarbeide 4 mill kr. til å utbedre taket ved Gjøfjell kirke, fordelt på 0,5 millioner kr. i 2018 og 3,5 millioner kr. i 2019.» Dette ble vedtatt av kommunestyret i desember 2017.

Nesodden kirkelige fellesråd har gitt innspill til kommunens budsjett for 2018:

Fellesrådet peker særlig på behov for økte stillingsresurser i forbindelse med økning i antall bisettelser og begravelser -  samt stort etterslep på vedlikehold av 3 kirker, som seremonirom for folk på Nesodden i glede og sorg. 

Budsjett 2018 – innspill til kommunen

 • Kr 45.000 for å fullfinansiere vår andel av prostidiakonstillingen (utgjorde kr 110.000 i 2016). Kommunen bevilget for to år siden kr 75 000 til den nyopprettede stillingen.
 • Lønnsmidler til diakon, kirkegårdsarbeider og kirkemusiker kr 1 250 000.
 • Lønnsøkning + vikarbruk + tillegg for ubekvem arbeidstid – kr 200.000.
 • Tilleggsbevilgning kr 520.000 til universell utformet rampe og trapp ved Gjøfjell kirke som ble investert i 2016. Fellesrådet dekket kostnaden av sitt fond, da den midlertidige løsningen med en landgang fra åttitallet ikke var forsvarlig for brukerne.        
 • Gjøfjell kirke: Utbedring av taket. Utbedre der det er synlige råteskader. Undersøke resten av taket for fukt.  Renovering av kirkerom med varmeanlegg fram mot 125 årsjubileum i 2027. Vurdere å sette inn stoler.
 • Gjøfjell kirkegård: Anlegge navnet minnelund med gravstein til navneskilt. Prøvegraving for å skifte ut masser i nye kistegraver. Prosjektere utbygging av nytt gravfelt mot nordvest, pga stor innflytting i området de siste årene.
 • Nesodden kirke: Total renovering fram mot 850-årsjubiléet i 2025. Prioritering av høyst nødvendige tiltak inne i kirkerommet. Varmeanlegget må skiftes.
 • Vann- og avløpsprosjekt rundt Nesodden kirke. Sees i sammenheng med nytt bårerom, toaletter, prestegård og menighetshus.
 • Ny kirke ved Skoklefall. Prosjekteringsmidler - kr 500 000

 se hele brevet her

AMTA.NO 

Flere begravelser og kirkeforfall gir nesoddkirken pengeknipe


Nesodden kirkegård er rustet til et økende antall gravferder. Det er til seremoniene det skorter. 

 Av Ann-Turi Ford

Publisert:05. september 2017, kl. 17:19

– Slik det er i dag har ikke fellesrådet mannskapsressursene som skal til for å håndtere 120 gravferder i året, sier konstituert kirkeverge Jan Heier.

 

BER KOMMUNEN OM MER

Befolkningen på Nesodden vokser, og folk blir stadig eldre. De siste årene har det gitt en kraftig økning i antall gravferder. Utviklingen vil etter alt å dømme fortsette, ifølge statistikk fra Statistisk sentralbyrå.

Så langt i år har det vært 98 begravelser i kommunen, mot 122 i hele fjor og 96 året før.

– Området ved Nesodden kirkegård er klart til å ta imot økningen av graver for kister og urner, men seremoniene i de tre kirkene er flaskehalsen, sier Heier.

Musikk og graving

For å løse situasjonen er han nødt til å leie inn vikarer for organist og kirketjener. Det er kommunen som står for graving og stell av de to gravlundene. Også her er det de siste årene satt inn ekstrahjelp for å ta imot økningen. 

Konstituert kirkeverge Jan Heier

I et innspill Nesodden kirkelige fellesråd har sendt til kommunebudsjettet understreker de at det må bevilges mer til kirkemusiker og kirkegårdsarbeid.

Det sier det er behov for et årsverk til kirkegårdsarbeid, et til diakonarbeid og et halvt årsverk til kirkemusiker. Disse to og et halvt årsverkene vil koste en og en kvart million.

Også prestene, som får sin lønn fra Borg bispedømme, strever med å håndtere den økte arbeidsmengdenpress.

Verdige seremonirom

– Kirkebyggene betyr mye for folk på Nesodden – som ramme for hendelser i livet med både gleder og sorger. De må holdes verdige som seremonirom for kommende slekter, slik de har vært det i mange hundre år, sier Heier. 

I sitt innspill sier Fellesrådet også at takene på både Gjøfjell og Skoklefall kirke trenger å renoveres, og steinmuren ved Nesodden kirke trengs å sette i stand. at Nesodden kirke behøver oppussing både utvendig og innvendig. Dessuten er det snart ti år siden Gjøfjell kirke ble malt sist gang.

Seks millioner

– Det synes ikke urimelig å be om at det avsettes seks millioner kroner i investeringsbudsjettet til ulike renoveringsprosjekt, sier Heier ogminner om at det i 2025 skal feires 850-årsjubileum for middelalderkirken og to år senere, 125 års jubileum for Gjøfjell kirke.

– Kirkene må da være renovert og i tidsmessig og forsvarlig stand med hensyn til bla oppvarming og brannsikkerhet.Budsjett 2018 - fellesrådets innspill til kommunen
Budsjett 2018 - fellesrådets innspill til kommunen

«Rådmannen foreslår å innarbeide 4 mill kr. til å utbedre taket ved Gjøfjell kirke, fordelt på 0,5 millioner kr. i 2018 og 3,5 millioner kr. i 2019.» Dette ble vedtatt av kommunestyret i desember 2017.

Nesodden kirkelige fellesråd har gitt innspill til kommunens budsjett for 2018:

Fellesrådet peker særlig på behov for økte stillingsresurser i forbindelse med økning i antall bisettelser og begravelser -  samt stort etterslep på vedlikehold av 3 kirker, som seremonirom for folk på Nesodden i glede og sorg. 

Budsjett 2018 – innspill til kommunen

 • Kr 45.000 for å fullfinansiere vår andel av prostidiakonstillingen (utgjorde kr 110.000 i 2016). Kommunen bevilget for to år siden kr 75 000 til den nyopprettede stillingen.
 • Lønnsmidler til diakon, kirkegårdsarbeider og kirkemusiker kr 1 250 000.
 • Lønnsøkning + vikarbruk + tillegg for ubekvem arbeidstid – kr 200.000.
 • Tilleggsbevilgning kr 520.000 til universell utformet rampe og trapp ved Gjøfjell kirke som ble investert i 2016. Fellesrådet dekket kostnaden av sitt fond, da den midlertidige løsningen med en landgang fra åttitallet ikke var forsvarlig for brukerne.        
 • Gjøfjell kirke: Utbedring av taket. Utbedre der det er synlige råteskader. Undersøke resten av taket for fukt.  Renovering av kirkerom med varmeanlegg fram mot 125 årsjubileum i 2027. Vurdere å sette inn stoler.
 • Gjøfjell kirkegård: Anlegge navnet minnelund med gravstein til navneskilt. Prøvegraving for å skifte ut masser i nye kistegraver. Prosjektere utbygging av nytt gravfelt mot nordvest, pga stor innflytting i området de siste årene.
 • Nesodden kirke: Total renovering fram mot 850-årsjubiléet i 2025. Prioritering av høyst nødvendige tiltak inne i kirkerommet. Varmeanlegget må skiftes.
 • Vann- og avløpsprosjekt rundt Nesodden kirke. Sees i sammenheng med nytt bårerom, toaletter, prestegård og menighetshus.
 • Ny kirke ved Skoklefall. Prosjekteringsmidler - kr 500 000

 se hele brevet her

AMTA.NO 

Flere begravelser og kirkeforfall gir nesoddkirken pengeknipe


Nesodden kirkegård er rustet til et økende antall gravferder. Det er til seremoniene det skorter. 

 Av Ann-Turi Ford

Publisert:05. september 2017, kl. 17:19

– Slik det er i dag har ikke fellesrådet mannskapsressursene som skal til for å håndtere 120 gravferder i året, sier konstituert kirkeverge Jan Heier.

 

BER KOMMUNEN OM MER

Befolkningen på Nesodden vokser, og folk blir stadig eldre. De siste årene har det gitt en kraftig økning i antall gravferder. Utviklingen vil etter alt å dømme fortsette, ifølge statistikk fra Statistisk sentralbyrå.

Så langt i år har det vært 98 begravelser i kommunen, mot 122 i hele fjor og 96 året før.

– Området ved Nesodden kirkegård er klart til å ta imot økningen av graver for kister og urner, men seremoniene i de tre kirkene er flaskehalsen, sier Heier.

Musikk og graving

For å løse situasjonen er han nødt til å leie inn vikarer for organist og kirketjener. Det er kommunen som står for graving og stell av de to gravlundene. Også her er det de siste årene satt inn ekstrahjelp for å ta imot økningen. 

Konstituert kirkeverge Jan Heier

I et innspill Nesodden kirkelige fellesråd har sendt til kommunebudsjettet understreker de at det må bevilges mer til kirkemusiker og kirkegårdsarbeid.

Det sier det er behov for et årsverk til kirkegårdsarbeid, et til diakonarbeid og et halvt årsverk til kirkemusiker. Disse to og et halvt årsverkene vil koste en og en kvart million.

Også prestene, som får sin lønn fra Borg bispedømme, strever med å håndtere den økte arbeidsmengdenpress.

Verdige seremonirom

– Kirkebyggene betyr mye for folk på Nesodden – som ramme for hendelser i livet med både gleder og sorger. De må holdes verdige som seremonirom for kommende slekter, slik de har vært det i mange hundre år, sier Heier. 

I sitt innspill sier Fellesrådet også at takene på både Gjøfjell og Skoklefall kirke trenger å renoveres, og steinmuren ved Nesodden kirke trengs å sette i stand. at Nesodden kirke behøver oppussing både utvendig og innvendig. Dessuten er det snart ti år siden Gjøfjell kirke ble malt sist gang.

Seks millioner

– Det synes ikke urimelig å be om at det avsettes seks millioner kroner i investeringsbudsjettet til ulike renoveringsprosjekt, sier Heier ogminner om at det i 2025 skal feires 850-årsjubileum for middelalderkirken og to år senere, 125 års jubileum for Gjøfjell kirke.

– Kirkene må da være renovert og i tidsmessig og forsvarlig stand med hensyn til bla oppvarming og brannsikkerhet.

  Kommentarer