12. desember 2018
  |  Logg inn
Vil du gi en gave til KIRKESPEILET vårt lokalblad - VIPPS 141269
Vil du gi en gave til KIRKESPEILET vårt lokalblad - VIPPS 141269

Takk for gaver til utgivelse av Kirkespeilet til alle husstandene på Nesodden.

Konto 0530 39 77238

VIPPS 141269 - merk med Kirkespeilet

Regler om skattefradrag:

http://www.skatteetaten.no/no/Tabeller-og-satser/Gaver-til-frivillige-organisasjoner/?ssy=2016#formulaDiv

NB! Ønsker du fradrag må beløpet betales innen 31.12.2017. (Siste bankdag er 29.12.2017).

Du må melde personnummer til kirkeverge@nesodden.kirken.no som sørger for innrapportering til Skatteetaten inne frist i januar 2018.Vil du gi en gave til KIRKESPEILET vårt lokalblad - VIPPS 141269
Vil du gi en gave til KIRKESPEILET vårt lokalblad - VIPPS 141269

Takk for gaver til utgivelse av Kirkespeilet til alle husstandene på Nesodden.

Konto 0530 39 77238

VIPPS 141269 - merk med Kirkespeilet

Regler om skattefradrag:

http://www.skatteetaten.no/no/Tabeller-og-satser/Gaver-til-frivillige-organisasjoner/?ssy=2016#formulaDiv

NB! Ønsker du fradrag må beløpet betales innen 31.12.2017. (Siste bankdag er 29.12.2017).

Du må melde personnummer til kirkeverge@nesodden.kirken.no som sørger for innrapportering til Skatteetaten inne frist i januar 2018.

  Kommentarer