26. mars 2019
  |  Logg inn
Unngå bruk av ild på gravplassene!
Unngå bruk av ild på gravplassene!

KIRKEVERGEN HENSTILLER BESØKENDE PÅ GRAVPLASSENE

- UNNGÅ LYKTER MED LEVENDE LYS 

- UNNGÅ RØYKING!

TAKK FOR HJELPEN! 

Vi takker for hjelp med å passe på ild og vanning denne sommeren!

Det gleder mange at gravstedene holdes så fagerrike gjennom en veldig tørr sommer!

Vi anser nå brannfaren redusert men vær forsiktig med lykteri gresset!

 

Melding i juli 2018:  KIRKEVERGEN HENSTILLER BESØKENDE PÅ GRAVPLASSENE

- UNNGÅ LYKTER MED LEVENDE LYS 

- UNNGÅ RØYKING!

TAKK FOR HJELPEN! 

 

_________________________________________________________________________

Kommunen som drifter kirkegården melder at det er funnet jordfeil ved belysningen rundt på Nesodden kirkegård. Dette vil bli reparert så snart som mulig!

Vi beklager dette!

Kirkevergen Unngå bruk av ild på gravplassene!
Unngå bruk av ild på gravplassene!

KIRKEVERGEN HENSTILLER BESØKENDE PÅ GRAVPLASSENE

- UNNGÅ LYKTER MED LEVENDE LYS 

- UNNGÅ RØYKING!

TAKK FOR HJELPEN! 

Vi takker for hjelp med å passe på ild og vanning denne sommeren!

Det gleder mange at gravstedene holdes så fagerrike gjennom en veldig tørr sommer!

Vi anser nå brannfaren redusert men vær forsiktig med lykteri gresset!

 

Melding i juli 2018:  KIRKEVERGEN HENSTILLER BESØKENDE PÅ GRAVPLASSENE

- UNNGÅ LYKTER MED LEVENDE LYS 

- UNNGÅ RØYKING!

TAKK FOR HJELPEN! 

 

_________________________________________________________________________

Kommunen som drifter kirkegården melder at det er funnet jordfeil ved belysningen rundt på Nesodden kirkegård. Dette vil bli reparert så snart som mulig!

Vi beklager dette!

Kirkevergen 

  Kommentarer