25. april 2018
  |  Logg inn
LYS på Nesodden kirkegård er ute av drift. Vi beklager!
LYS på Nesodden kirkegård er ute av drift. Vi beklager!

Kommunen som drifter kirkegården melder at det er funnet jordfeil ved belysningen rundt på Nesodden kirkegård. Dette vil bli reparert så snart vinteren har gitt seg!

Vi beklager dette!

Kirkevergen LYS på Nesodden kirkegård er ute av drift. Vi beklager!
LYS på Nesodden kirkegård er ute av drift. Vi beklager!

Kommunen som drifter kirkegården melder at det er funnet jordfeil ved belysningen rundt på Nesodden kirkegård. Dette vil bli reparert så snart vinteren har gitt seg!

Vi beklager dette!

Kirkevergen 

  Kommentarer