21. juli 2018
  |  Logg inn
Unngå bruk av ild på gravplassene!
Unngå bruk av ild på gravplassene!

KIRKEVERGEN HENSTILLER BESØKENDE PÅ GRAVPLASSENE

- UNNGÅ LYKTER MED LEVENDE LYS 

- UNNGÅ RØYKING!

TAKK FOR HJELPEN! 

KIRKEVERGEN HENSTILLER BESØKENDE PÅ GRAVPLASSENE

- UNNGÅ LYKTER MED LEVENDE LYS 

- UNNGÅ RØYKING!

TAKK FOR HJELPEN! 

 

_________________________________________________________________________

Kommunen som drifter kirkegården melder at det er funnet jordfeil ved belysningen rundt på Nesodden kirkegård. Dette vil bli reparert så snart som mulig!

Vi beklager dette!

Kirkevergen Unngå bruk av ild på gravplassene!
Unngå bruk av ild på gravplassene!

KIRKEVERGEN HENSTILLER BESØKENDE PÅ GRAVPLASSENE

- UNNGÅ LYKTER MED LEVENDE LYS 

- UNNGÅ RØYKING!

TAKK FOR HJELPEN! 

KIRKEVERGEN HENSTILLER BESØKENDE PÅ GRAVPLASSENE

- UNNGÅ LYKTER MED LEVENDE LYS 

- UNNGÅ RØYKING!

TAKK FOR HJELPEN! 

 

_________________________________________________________________________

Kommunen som drifter kirkegården melder at det er funnet jordfeil ved belysningen rundt på Nesodden kirkegård. Dette vil bli reparert så snart som mulig!

Vi beklager dette!

Kirkevergen 

  Kommentarer