26. mars 2019
  |  Logg inn
Nesodden kirkegård: Regulering av gravfelt J og K til urnegraver
Nesodden kirkegård: Regulering av gravfelt J og K til urnegraver

Festere er informert i brev om reguleringen til urnefelt. Dette er kun en varsling om at det for framtiden kun kan settes ned urner på felt K og J.  

Fellesrådet gjorde 14.3.2018 vedtak om Regulering av gravfelt ved Nesodden kirke (sak 7/2018)                  

Feltene J og K ligger mellom prestegården og menighetshuset. På disse feltene har det i flere år vært umulig å sette ned kister på grunn av overvann. Området er anlagt over en dam, i en tid jordmasser og drenering ikke ble kvalitetssikret.

Kirkevergen peker på    §8 i «Forskrift til gravferdsloven.» Der står det at grunnvannstand i kiste- ( og urnefelt) skal ligge minst 0, 3 under underkant av kiste, eller urne.

Vedtak: Fellesrådet gjør vedtak om at felt J og K ved Nesodden kirke omreguleres til urnegraver. Festerne informeres om vedtaket snarest.  

 

 Nesodden kirkegård: Regulering av gravfelt J og K til urnegraver
Nesodden kirkegård: Regulering av gravfelt J og K til urnegraver

Festere er informert i brev om reguleringen til urnefelt. Dette er kun en varsling om at det for framtiden kun kan settes ned urner på felt K og J.  

Fellesrådet gjorde 14.3.2018 vedtak om Regulering av gravfelt ved Nesodden kirke (sak 7/2018)                  

Feltene J og K ligger mellom prestegården og menighetshuset. På disse feltene har det i flere år vært umulig å sette ned kister på grunn av overvann. Området er anlagt over en dam, i en tid jordmasser og drenering ikke ble kvalitetssikret.

Kirkevergen peker på    §8 i «Forskrift til gravferdsloven.» Der står det at grunnvannstand i kiste- ( og urnefelt) skal ligge minst 0, 3 under underkant av kiste, eller urne.

Vedtak: Fellesrådet gjør vedtak om at felt J og K ved Nesodden kirke omreguleres til urnegraver. Festerne informeres om vedtaket snarest.  

 

 

  Kommentarer