26. mars 2019
  |  Logg inn
SORGGRUPPE på Nesodden - NYE kurs til høsten
SORGGRUPPE på Nesodden - NYE kurs til høsten

KURSET startet i mai. Ta kontakt med anne.marit.tronvik@online.no  for info om flere kurs. Se BROSJYRE for mer informasjon!

SORGGRUPPE PÅ NESODDEN

Sorg er reaksjonen på tapet av noen vi er glad i.

Noen opplever sterke og ukjente følelser, andre kan føle seg helt tomme. Søvnvansker, dårlig konsentrasjon, redusert arbeidskapasitet og vansker med å henge med i sosiale sammenhenger kan være andre reaksjoner.
Dette er vanlige og naturlige reaksjoner.

Det er viktig å gi sorgen rom.

Støtte fra familie og venner er av stor betydning.

Sorggruppe er ikke ment å være en erstatning for familie og venner.

I en sorggruppe kan du treffe andre i tilsvarende situasjon.

Ved å dele tanker og følelser med hverandre, kan den enkelte finne mer av sin egen styrke til å leve videre med tapet man har lidd.

Vi planlegger å komme i gang med en gruppe på maks åtte deltakere i løpet av mai.

I første rekke vil vi gi et tilbud til voksne som har mistet livsledsager.

Det vil være en ledet selvhjelpsgruppe, og vi arbeider «på tvers» av livssyn.

Sorggruppen er knyttet til Sorg Omsorg Follo og Frivilligsentralen på Nesodden.

Gruppen blir ledet av:

Kristin Lynau, ergoterapeut, jobbet 10 år i voksenpsykiatrien.  Tretti års erfaring med sorgarbeid. Har ledet sorggrupper og holdt kurs om sorgarbeid samt sittet i sentralstyret for sorg og omsorg og i styret for  "Vi som har et barn for lite".

Anne Marit Tronvik, tidl. sokneprest, Pastoralklinisk utdannelse, ti års erfaring som medarbeider i Kirkens SOS, sorggruppelederkurs.

BROSJYRE

Påmelding innen tirsdag 17.4. til anne.marit.tronvik@online.no

eller Kristin Lynau mobil  92 89 17 32

AMTA om sorggruppe

Foto: Amta ved Ann-Turi Ford

 SORGGRUPPE på Nesodden - NYE kurs til høsten
SORGGRUPPE på Nesodden - NYE kurs til høsten

KURSET startet i mai. Ta kontakt med anne.marit.tronvik@online.no  for info om flere kurs. Se BROSJYRE for mer informasjon!

SORGGRUPPE PÅ NESODDEN

Sorg er reaksjonen på tapet av noen vi er glad i.

Noen opplever sterke og ukjente følelser, andre kan føle seg helt tomme. Søvnvansker, dårlig konsentrasjon, redusert arbeidskapasitet og vansker med å henge med i sosiale sammenhenger kan være andre reaksjoner.
Dette er vanlige og naturlige reaksjoner.

Det er viktig å gi sorgen rom.

Støtte fra familie og venner er av stor betydning.

Sorggruppe er ikke ment å være en erstatning for familie og venner.

I en sorggruppe kan du treffe andre i tilsvarende situasjon.

Ved å dele tanker og følelser med hverandre, kan den enkelte finne mer av sin egen styrke til å leve videre med tapet man har lidd.

Vi planlegger å komme i gang med en gruppe på maks åtte deltakere i løpet av mai.

I første rekke vil vi gi et tilbud til voksne som har mistet livsledsager.

Det vil være en ledet selvhjelpsgruppe, og vi arbeider «på tvers» av livssyn.

Sorggruppen er knyttet til Sorg Omsorg Follo og Frivilligsentralen på Nesodden.

Gruppen blir ledet av:

Kristin Lynau, ergoterapeut, jobbet 10 år i voksenpsykiatrien.  Tretti års erfaring med sorgarbeid. Har ledet sorggrupper og holdt kurs om sorgarbeid samt sittet i sentralstyret for sorg og omsorg og i styret for  "Vi som har et barn for lite".

Anne Marit Tronvik, tidl. sokneprest, Pastoralklinisk utdannelse, ti års erfaring som medarbeider i Kirkens SOS, sorggruppelederkurs.

BROSJYRE

Påmelding innen tirsdag 17.4. til anne.marit.tronvik@online.no

eller Kristin Lynau mobil  92 89 17 32

AMTA om sorggruppe

Foto: Amta ved Ann-Turi Ford

 

  Kommentarer