26. mars 2019
  |  Logg inn
Kirkegården på Gjøfjell må utvides med flere kistegraver
Kirkegården på Gjøfjell må utvides med flere kistegraver

AMTA ved Ann-Turi Ford 5.4.2018

Fagerstrand har snart ikke flere gravplasser, begravelser kan henvises til Nesodden

Fagerstrand vokser og kirkegården trenger flere gravplasser. Så langt i år har Gjøfjell kirke hatt like mange gravferder som hele fjor.

 

– I de ti gravferdene vi har så langt hatt fra Gjøfell deltok 750 mennesker, forteller kirkeverge på Nesodden Jan Heier.

– Det viser at deltakelse i seremonier er viktig for mange, sier han.

Antall begavelser og bisettelser øker stadig fra kirken på Fagerstrand. Dette har Heier opplyst kommunen om, og forklart at noe må gjøres.

Økt innflytting

– I flere år har kirkelig fellesråd gjort kommunen oppmerksom på at Gjøfjell sokn trenger flere gravplasser på grunn av den økte innflyttingen og områdets alderssammensetning, sier Heier.

Nord for menighetshuset på Gjøfjell ligger et passende område. Dersom noen trær tas ned og jordsmonnet ordnes kan det bli en ny gravplass for Fagerstrand.

– Det gjøres prøvegraving på ledige graver for å sikre at jordmassene ikke inneholder stein. Fellesrådet påpeker imidlertid at vi som et langsiktig tiltak er nødt til å anlegge et nytt gravfelt mot nordvest, sier kirkevergen.

 

Vokser: Gjøfjell kirke trenger plass til flere graver.

Vokser: Gjøfjell kirke trenger plass til flere graver. Foto:

Alle har krav på gravplass i kommunen man bor i, men ikke nødvendigvis innenfor eget kirkesokn.

Heier sier at dersom gravlunden ikke utvides på Fagerstrand er de om en stund nødt til å henvise til gravplass for kiste ved Nesodden kirkegård.

– Urner kan vi nok få plass til, men ikke kister, sier Heier. Han tror de færreste vil ønske å ha pårørende så langt unna.

– For eksempel for en enke som ikke kjører bil vil det være problematisk å måtte reise helt til Nesodden kirke. Det handler også om følelsen av tilhørighet.

Vil drøfte gravplasser

RådmannWenche Folberg forteller at kommunen samarbeider med kirkevergen og Kirkelig fellesråd når det gjelder prioriteringer av investeringsmidler.

– Spørsmålet om flere gravplasser vil bli drøftet på neste møte med dem, sier Folberg.

Det er Kirkelig fellesråd, ved kirkevergen, som er kommunens gravferdsforvaltning.

Visse tiltak er nå satt i gang. På en høyde nord for kirkegården er det også klargjort for en navnet minnelund, slik kirkegården ved Nesodden kirke har hatt en stund.

Tak blir det

I tillegg til flere gravplasser, trenger Gjøfjell kirke også et nytt tak. Dette behovet er imidlertid anerkjent og imøtekommet av de lokale myndigheter.

– Kommunestyret har heldigvis vedtatt rådmannens forslag om å innarbeide fire millioner kroner til å utbedre taket ved Gjøfjell kirke. Det skal fordeltes på en halv million i år og resten neste år, sier Kirkevergen lettet.Kirkegården på Gjøfjell må utvides med flere kistegraver
Kirkegården på Gjøfjell må utvides med flere kistegraver

AMTA ved Ann-Turi Ford 5.4.2018

Fagerstrand har snart ikke flere gravplasser, begravelser kan henvises til Nesodden

Fagerstrand vokser og kirkegården trenger flere gravplasser. Så langt i år har Gjøfjell kirke hatt like mange gravferder som hele fjor.

 

– I de ti gravferdene vi har så langt hatt fra Gjøfell deltok 750 mennesker, forteller kirkeverge på Nesodden Jan Heier.

– Det viser at deltakelse i seremonier er viktig for mange, sier han.

Antall begavelser og bisettelser øker stadig fra kirken på Fagerstrand. Dette har Heier opplyst kommunen om, og forklart at noe må gjøres.

Økt innflytting

– I flere år har kirkelig fellesråd gjort kommunen oppmerksom på at Gjøfjell sokn trenger flere gravplasser på grunn av den økte innflyttingen og områdets alderssammensetning, sier Heier.

Nord for menighetshuset på Gjøfjell ligger et passende område. Dersom noen trær tas ned og jordsmonnet ordnes kan det bli en ny gravplass for Fagerstrand.

– Det gjøres prøvegraving på ledige graver for å sikre at jordmassene ikke inneholder stein. Fellesrådet påpeker imidlertid at vi som et langsiktig tiltak er nødt til å anlegge et nytt gravfelt mot nordvest, sier kirkevergen.

 

Vokser: Gjøfjell kirke trenger plass til flere graver.

Vokser: Gjøfjell kirke trenger plass til flere graver. Foto:

Alle har krav på gravplass i kommunen man bor i, men ikke nødvendigvis innenfor eget kirkesokn.

Heier sier at dersom gravlunden ikke utvides på Fagerstrand er de om en stund nødt til å henvise til gravplass for kiste ved Nesodden kirkegård.

– Urner kan vi nok få plass til, men ikke kister, sier Heier. Han tror de færreste vil ønske å ha pårørende så langt unna.

– For eksempel for en enke som ikke kjører bil vil det være problematisk å måtte reise helt til Nesodden kirke. Det handler også om følelsen av tilhørighet.

Vil drøfte gravplasser

RådmannWenche Folberg forteller at kommunen samarbeider med kirkevergen og Kirkelig fellesråd når det gjelder prioriteringer av investeringsmidler.

– Spørsmålet om flere gravplasser vil bli drøftet på neste møte med dem, sier Folberg.

Det er Kirkelig fellesråd, ved kirkevergen, som er kommunens gravferdsforvaltning.

Visse tiltak er nå satt i gang. På en høyde nord for kirkegården er det også klargjort for en navnet minnelund, slik kirkegården ved Nesodden kirke har hatt en stund.

Tak blir det

I tillegg til flere gravplasser, trenger Gjøfjell kirke også et nytt tak. Dette behovet er imidlertid anerkjent og imøtekommet av de lokale myndigheter.

– Kommunestyret har heldigvis vedtatt rådmannens forslag om å innarbeide fire millioner kroner til å utbedre taket ved Gjøfjell kirke. Det skal fordeltes på en halv million i år og resten neste år, sier Kirkevergen lettet.

  Kommentarer