26. mars 2019
  |  Logg inn
Nesodden Gospelkor øver tirsdager i partallsuker fra 21. august kl 19.30-21.30
Nesodden Gospelkor øver tirsdager i partallsuker fra 21. august kl 19.30-21.30

KONSERT tirsdag 11. desember kl 20.00 Nb!

NESODDEN GOSPELKOR øver i Gjøfjell menighetshus annenhver tirsdag med repertoar som består av gospel, folketoner og salmer.

Er du over 18 år og liker å synge, er du velkommen!

 

 

 

Fra venstre: Midlertidig dirigent Svanhild Moen Refvik og korstyremedlemmer Anne Irene Nygård, Grete Anmarkrud, Bjørg Schorre.  

Kontaktperson: Grete Anmarkrud gr-anma@online.no

 Nesodden Gospelkor øver tirsdager i partallsuker fra 21. august kl 19.30-21.30
Nesodden Gospelkor øver tirsdager i partallsuker fra 21. august kl 19.30-21.30

KONSERT tirsdag 11. desember kl 20.00 Nb!

NESODDEN GOSPELKOR øver i Gjøfjell menighetshus annenhver tirsdag med repertoar som består av gospel, folketoner og salmer.

Er du over 18 år og liker å synge, er du velkommen!

 

 

 

Fra venstre: Midlertidig dirigent Svanhild Moen Refvik og korstyremedlemmer Anne Irene Nygård, Grete Anmarkrud, Bjørg Schorre.  

Kontaktperson: Grete Anmarkrud gr-anma@online.no

 

  Kommentarer