26. mars 2019
  |  Logg inn
Budsjett for 2019 - nytt Bårerom og toaletter ved Nesodden kirkegård - nytt tak på Gjøfjell kirke
Budsjett for 2019 - nytt Bårerom og toaletter ved Nesodden kirkegård - nytt tak på Gjøfjell kirke

Kommunestyret har 12.12.2018 vedtatt budsjett for 2019. Fellesrådet takker for at rådmannens innstilling er fulgt!

Dette er viktige og positive signaler til fellesrådets videre arbeid med forvaltningen av kirkebyggene og gravlundene. 

 

LES rådmannens budsjettforslag for 2019!

 

Nesodden kirkelige fellesråd har gitt innspill til kommunens budsjett for 2019:

Fellesrådet forventer fortgang i prosjektet for nytt livsynsåpent bårerom med syningsrom og kjølerom ved Nesodden kirkegård. 

Fellesrådet peker særlig på behov for økte stillingsresurser i forbindelse med økning i antall bisettelser og begravelser -  samt stort etterslep på vedlikehold av 3 kirker, som seremonirom for folk på Nesodden i glede og sorg. 

 se hele brevet her

Handlingsplan 2018-2021

Nesodden kirkelige fellesråd har gitt innspill til kommunens budsjett for 2019:

Fellesrådet peker særlig på behov for økte stillingsresurser i forbindelse med økning i antall bisettelser og begravelser -  samt stort etterslep på vedlikehold av 3 kirker, som seremonirom for folk på Nesodden i glede og sorg. 

Nytt bårehus med syningsrom og kjølerom for 12 kister må prioriteres i gangssatt i 2019. Dette bygget skal erstatte det brune redskapshuset på sørsiden av den eldste delen av Nesodden kirkegård. Dette vil bli et verdig syningsrom for pårørende og gi fordoblet kjølekapasitet. Det eksisterende bårehuset i bakken ned mot Presteskjær, bygges om til toaletter for besøkenede kirken og gravlunden. Vann- og avløp for alle bygningene rundt kirkegården er en stor del av prosjektets kostnad.     

 se hele brevet her

Handlingsplan 2018-2021Budsjett for 2019 - nytt Bårerom og toaletter ved Nesodden kirkegård - nytt tak på Gjøfjell kirke
Budsjett for 2019 - nytt Bårerom og toaletter ved Nesodden kirkegård - nytt tak på Gjøfjell kirke

Kommunestyret har 12.12.2018 vedtatt budsjett for 2019. Fellesrådet takker for at rådmannens innstilling er fulgt!

Dette er viktige og positive signaler til fellesrådets videre arbeid med forvaltningen av kirkebyggene og gravlundene. 

 

LES rådmannens budsjettforslag for 2019!

 

Nesodden kirkelige fellesråd har gitt innspill til kommunens budsjett for 2019:

Fellesrådet forventer fortgang i prosjektet for nytt livsynsåpent bårerom med syningsrom og kjølerom ved Nesodden kirkegård. 

Fellesrådet peker særlig på behov for økte stillingsresurser i forbindelse med økning i antall bisettelser og begravelser -  samt stort etterslep på vedlikehold av 3 kirker, som seremonirom for folk på Nesodden i glede og sorg. 

 se hele brevet her

Handlingsplan 2018-2021

Nesodden kirkelige fellesråd har gitt innspill til kommunens budsjett for 2019:

Fellesrådet peker særlig på behov for økte stillingsresurser i forbindelse med økning i antall bisettelser og begravelser -  samt stort etterslep på vedlikehold av 3 kirker, som seremonirom for folk på Nesodden i glede og sorg. 

Nytt bårehus med syningsrom og kjølerom for 12 kister må prioriteres i gangssatt i 2019. Dette bygget skal erstatte det brune redskapshuset på sørsiden av den eldste delen av Nesodden kirkegård. Dette vil bli et verdig syningsrom for pårørende og gi fordoblet kjølekapasitet. Det eksisterende bårehuset i bakken ned mot Presteskjær, bygges om til toaletter for besøkenede kirken og gravlunden. Vann- og avløp for alle bygningene rundt kirkegården er en stor del av prosjektets kostnad.     

 se hele brevet her

Handlingsplan 2018-2021

  Kommentarer