21. november 2017
  |  Logg inn
Kalender

Nyheter om gudstjenester

Møte med MAF - pilot Eivind Lindtjørn! Velkommen til Skoklefall kirke onsdag 22.11. kl 19:

Møte med MAF - pilot Eivind Lindtjørn! Velkommen til Skoklefall kirke onsdag 22.11. kl 19:
Skoklefall menighet har som sitt misjonsproskjekt å støtte MAF - Mission Aviation Fellowship
Les mer..

Ny kapellan til Skoklefall - Elisabeth Moss-Fongen

Ny kapellan til Skoklefall - Elisabeth Moss-Fongen
Foto fra prestemøte 1.11.2017: Prost Hege E. Fagermoen, Elisabeth Moss-Fongen, Svein Hunnestad og Kristin Bugge Heilo.
Les mer..

Basar på Nesodden menighetshus søndag 3.12. kl 12-15

Basar på Nesodden menighetshus søndag 3.12. kl 12-15
Basar på Nesodden menighetshus søndag 3.desember etter julegrantenningen ved kirken ca kl 12. (foto fra 2016)     ...
Les mer..

Onsdagsåpent på i oddetallsuker fra 30.8.2017

Onsdagsåpent på i oddetallsuker fra 30.8.2017
      Onsdager i 2017:  .... annenhver onsdag   -  i oddetalls uker -  fra 30. august 2017    Velkommen til Onsdagskvelder i Gjøfjell...
Les mer..

Nesodden Kirkeakademi - samtale og suppe lørdag 2.12. kl 14.00-16.30

Nesodden Kirkeakademi - samtale og suppe lørdag 2.12. kl 14.00-16.30
Nesodden Kirkeakademi inviterer lørdag 2.12. kl 14.00-16.30  - Samtale og suppe på Nesodden menighetshus
Les mer..

Gudstjenester i 2017: Søndag 19.11. kl 11 Nesodden kirke

Gudstjenester i 2017: Søndag 19.11. kl 11 Nesodden kirke
NB! Søndag 19.11. Felles gudstjeneste i Nesodden kirke med Georg og Ingeborg   Vi beklager feil i Amta fredag 17.11.!
Les mer..

ÅPEN kirke på Gjøfjell kl 12-15 torsdag 23.11.2017

ÅPEN kirke på Gjøfjell kl 12-15 torsdag 23.11.2017
Gjøfjell kirke er åpen kl 12-15 en torsdag i måneden. 26.10., 23.11. og 21.12. Rommet er åpent for lystenning, bønn, stillhet og etter...
Les mer..

VESPER i Skoklefall kirke onsdag 6. desember. kl 19.30

VESPER i Skoklefall kirke onsdag 6. desember.  kl 19.30
Les mer..

KONFIRMASJONS gudstjenester i september 2018

KONFIRMASJONS gudstjenester i september 2018
NB! Foreldremøte blir i starten av 2018 - ikke i september 2017!  DATOER FOR KONFIRMASJON: Lørdag 8.9.2018: Gjøfjell og Skoklefall kirker...
Les mer..

Budsjett 2018 - fellesrådets innspill til kommunen

Budsjett 2018 - fellesrådets innspill til kommunen
Fellesrådet peker særlig på behov for økte stillingsresurser i forbindelse med økning i antall bisettelser og begravelser -  samt stort etterslep på ...
Les mer..