28. april 2017
  |  Logg inn
Konfirmasjon

 

Velkommen til konfirmantundervisning på Nesodden

På høyre side her vil du kunne registrere din påmelding elektronisk. Det er 4 sider hvor du registrerer informasjon om konfirmant, grupper du skal delta på, foresatt 1, foresatt 2 samt en oppsummeringsside.

Lykke til med registreringen og velkommen som konfirmant på Nesodden.

Litt om forventninger

Vi ønsker å skape et godt miljø for alle som deltar i forberedelsene til konfirmasjon. Derfor har vi lyst til å si noe om hva du kan vente deg av oss og hva vi forventer av deg.

1. Vi møter forberedt til undervisning, gudstjenester og på leirer og gir god informasjon om arrangementer.
2. Konfirmasjonstida er frivillig. Vi forventer en positiv innstilling, slik du kan forvente fra oss. Vi tar hensyn til hverandre, både på undervisningssamlinger, gudstjenester og leir. Alvorlige overtredelser på leir kan medføre hjemsendelse og foreldre varsles.
3. Vi forventer at du møter på samlinger, at du er presis og tar med konfirmantbibelen. Samlingene er obligatoriske og vi fører oppmøte.
4. Alle konfirmanter deltar på minst 8 gudstjenester.
5. Foresatte møter på foreldremøtene og deltar i dugnad.

 

Les mer om konfirmasjon på www.konfirmant.no.

Påmelding til konfirmasjon

Våren er godt i gang, og det er også planleggingen av konfirmantåret 2016-2017. Det er nå åpent for å melde seg på via påmeldingsskjemaet på våre hjemmesider.

Det er noen endringer i hvordan konfirmantåret er lagt opp i denne runden, sammenlignet med tidligere. For å ha en tettere dialog og refleksjon sammen med konfirmantene, deler vi de inn i mindre grupper, gjerne knyttet til kirken de skal konfirmeres i og interessegruppen de velger. Konfirmantene har selv mulighet til å komme med ønsker om hvem de vil være sammen med i en slik gruppe. Gruppestørrelsen blir sannsynligvis på +/- 10 konfirmanter.

Vi fortsetter interessegruppene som tidligere, med mulighet for å velge mellom KRIK (idrett), Ten Sing (musikk/dans/drama) og POP. Disse samlingene vil være noe sjeldnere enn tidligere, men da være mer rettet inn mot aktiviteten. Så selv om ny organisering legger noen endringer i oppsett, er det fremdeles samme vekting mellom undervisning og interessegruppe.

Konfirmantåret begynner med et foreldremøte tirsdag 13. september, og så presentasjon av konfirmantene i gudstjenester i Skoklefall og Gjøfjell 18. september og i Nesodden kirke 25. september.

Infofolderen kan lastes ned her.

Klikk her for påmelding.

Vi skal også på leir til Slora, både på høsten og til våren, slik som tidligere.

Alle spørsmål om konfirmasjon kan rettes til trosopplaering@nesodden.kirken.no

 
Årets brosjyre

Her finner dere infofolderen som ble sent ut til 14 åringer i slutten av april. 

Les mer om konfirmasjon på www.konfirmant.no.

 

 

Konfirmasjonsdatoer

Før du starter registreringen, er det fint om dere kan finne ut hvilken konfirmasjonsdato som passer best for dere.

I hovedsak får du den konfirmasjonsdatoen du ønsker deg, men fordi kirkene våre er små har vi satt et max antall på 10 konfirmanter per konfirmasjonsgudstjeneste i Skoklefall og Nesodden kirker. Endelig oversikt får dere på foreldremøtet i september.

Datoer for våren 2017:

  • Lørdag 06.05. i Skoklefall kirke
  • Lørdag 06.05. i Gjøfjell kirke
  • Søndag 07.05 i Skoklefall kirke
  • Søndag 07.05. i Nesodden kirke
  • Torsdag 25.05. (Kr. H. dag) i Skoklefall kirke
  • Torsdag 25.05. (Kr. H. dag) i Nesodden kirke

I Nesodden og Skoklefall setter vi opp (ved behov) tre gudstjenester hver dag: kl. 11.00, 12.30 og 14.00. I Gjøfjell blir det gudstjenester kl. 11.00 og 13.00