28.04.2017: Sal 23, 1-6

1 En salme av David.
        
           Herren er min hyrde,
          jeg mangler ikke noe.
          
   
...


Kilde: www.bibel.no